Students participating in a lecture

Post-masters in Accountancy

3 jaar Nederlands of Engels Start eind augustus en eind januari

Tilburg University biedt drie post-masters in Accountancy om registeraccountant (RA) te worden. De docenten werken voor een deel in de praktijk en voor een deel aan de universiteit. Het wetenschappelijk onderzoek in accountancy en gerelateerde vakgebieden behoort tot de top 3 van Europa.

Onze Post-Masters in Accountancy

Post-Master tot registeraccountant

Duur: 2,5 jaar | Taal: Nederlands | Start: september

  • Een solide opleiding waarin de nieuwste ontwikkelingen aan bod komen en docenten en studenten hun ervaringen uit de praktijk delen.
  • Een Post-Master met een innovatief curriculum die je goed kunt combineren met je werk en die je voorbereidt op de volgende stap in je carrière. De colleges vinden plaats op vrijdag.

Meer informatie

European Post-Master Accountancy program

Duration: 3 years | Language: English | Start: November

  • Classes are given in different parts of Europe, but mainly in the Netherlands. In the special courses abroad office visits are part of the program.
  • Two official certifications: RA (the Dutch certification) and on-demand the CPA (The US Certified Public Accountant).

More information

International Post-Master Accountancy program (IPMA)

Duration: 3 years | Language: English | Start: October

  • Aiming at students in the Caribbean, classes are entirely given at Curaçao. Two-week uninterrupted blocks allow students who do not live at Curaçao to participate.
  • A program to become a registered accountant (RA) in the Netherlands.

More information

Post-Master Accountancy European program

Duration: 2,5 years | Language: English | Start: March

•    A solid education in which the latest developments are covered and lecturers and students share their practical experiences.
•    A post-master's program with an innovative curriculum that can be easily combined with your work and prepares you for the next step in your career. The classes take place on Fridays.

More information