Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Arabisch voor bezoekers

De Arabische wereld is, zeker in de huidige tijd, een dagelijks item in het journaal. Religieuze conflicten, internationale belangen, economische samenwerking, migratieproblematiek: het zijn voor Nederland, voor Europa maar ook wereldwijd serieuze onderwerpen die aandacht vragen. Onderwerpen die van het Midden-Oosten en Noord-Afrika belangrijke regio’s maken, waar het Arabisch onlosmakelijk mee is verbonden. Niet voor niets staat Arabisch op de vierde plek in de top 10 van meest invloedrijke talen ter wereld.

Om serieus en op niveau mee te kunnen denken over deze onderwerpen en om de Arabische wereld te ontdekken, zult u de taal moeten leren. Dat is geen gemakkelijke opgave, want het Arabisch is een Semitische taal en de verschillen met een Latijnse taal zoals het Nederlands zijn groot. Niet alleen is het schrift anders, ook wordt de taal van rechts naar links geschreven en kent het Arabisch slechts drie klinkers. Het leren van deze taal maakt de kick van het onder de knie krijgen daardoor net iets groter dan bij andere talen.

Het Language Center biedt een cursus 'Arabisch voor beginners' aan

Arabisch voor beginners

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Het belangrijkste van deze cursus is dat u het Arabisch alfabet leert lezen en schrijven. In mindere mate komen ook spreken en luisteren aan de orde. En omdat het hier gaat om het leren van een heel nieuw alfabet, betekent dat simpelweg dat u thuis ook nog aan de slag moet. 

Tijdens de colleges worden bijvoorbeeld op groot scherm Arabische kranten bekeken en probeert u daar met uw medecursisten letters en woorden in te herkennen. Ook komt de dagelijkse cultuur van Arabieren aan bod. Daarbij valt te denken aan de omgangsvormen, maar ook aan Arabische muziek van klassiek tot mystiek en modern.

Aan het eind van de cursus kunt u alle Arabische teksten lezen, maar het tekstbegrip is nog vrij beperkt. Mondeling kunt u zich op een basisniveau uitdrukken: u kunt bijvoorbeeld iemand groeten of eenvoudige vragen stellen. U hebt dan niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt.