Language Center

Portugees voor beginners

In deze cursus leer je de basis van het Portugees. Alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen aan bod, maar de cursus focust vooral op mondelinge communicatie. Je kunt al snel korte gesprekken voeren in het Portugees!

Alle oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties, zoals jezelf voorstellen, persoonlijke informatie uitwisselen, je stad of je wijk beschrijven en boodschappen doen. Je maakt verschillende individuele en groepsopdrachten, zodat je meteen in de praktijk kunt brengen wat je hebt geleerd.
Tijdens de les komen ook de verschillen aan bod tussen het Portugees van Portugal en dat van Brazilië. Je leert beide varianten begrijpen en kunt zelf kiezen in welke variant je je schrijf- en mondelinge opdrachten wilt uitvoeren.

Aan het eind van de cursus heb je niveau A2- van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

  • eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen;
  • persoonlijke informatie uitwisselen;
  • praten over gewoontes, voorkeuren en hobby's;
  • korte teksten schrijven;
  • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Portugees sprekende landen en je eigen cultuur wat beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag.

Bijzondere omstandigheden COVID-19

  • Het format voor deze cursus zal voor de inschrijftermijn van het tweede semester bekend gemaakt worden. 

Portugees voor beginners in het kort

Duur en cursusvorm 13 x 3 uur college en 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS
Start Eind januari
Prijs
  • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
  • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van 0 naar A2- (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer