students asking a question to the professor

Spaans voor halfgevorderden

Deze blended cursus is het vervolg op Spaans voor beginners en zorgt voor verdieping. Alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen in ongeveer gelijke mate aan bod, maar de nadruk ligt op mondelinge communicatie. Kenmerkend voor de cursus is het structurele gebruik van multimedia, groepsopdrachten en games.

Via zowel individuele taken als groepsopdrachten breid je je kennis van het Spaans verder uit. Als voorbereiding op de les bekijk je video’s die je helpen om je woordenschat en grammaticale kennis uit te breiden. In de les is volop ruimte voor interactie met andere cursisten en het toepassen van wat je geleerd hebt. Ook culturele onderwerpen komen aan bod tijdens de lessen.

Aan het eind van de cursus heb je niveau B1  van het Europees Referentiekader bereikt, afhankelijk van de door jou behaalde resultaten. Je kunt dan:

 • ervaringen of gebeurtenissen beschrijven (die je in het verleden zijn overkomen);
 • dromen en ambities uitwisselen en voospellingen voor de toekomst doen;
 • instructies en advies geven en ontvangen;
 • je mening geven over verschillende onderwerpen zoals milieu en politiek en deze beargumenteren; 
 • klachten en claims indienen en oplossingen voorstellen (over sociale problemen en het leven in een stad); 
 • uitdrukking geven aan de emoties en gevoelens die het gedrag van andere mensen bij je oproepen;
 • Objecten beschrijven door bijvoorbeeld te spreken over hun nut, hun gebruik en hun componenten en materialen; 
 • de verschillen en overeenkomsten tussen je eigen cultuur en die van Spaanstalige landen begrijpen en deze inzichtelijk maken voor anderen om de communicatie te bevorderen;
 • eventueel deelnemen aan het DELE examen voor niveau B1;
 • doorstromen naar de cursus Spaans voor gevorderden en Spaans Vloeiend Spreken als je een B1 niveau  hebt behaald. 

Als je niet weet voor welk niveau je je kunt aanmelden, kun je een toets maken om een indicatie van je taalniveau te krijgen.

Niveautoets Spaans

Bijzonderheden

 • Deze cursus wordt op de campus (70%) en deels asynchroon voor individueel werk (30%) gegeven.  
 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.
 • De voertaal in de cursus is Spaans (en indien noodzakelijk Engels/Nederlands).
 • Taal leren kost tijd! Bij deze cursus wordt er verwacht dat je 8 uur per week aan zelfstudie doet.
 • Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan.

Spaans voor halfgevorderden in het kort

Duur en cursusvorm14 x 3 uur college (11 op de campus en 3 asynchroon online) en 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS
StartEind augustus en eind januari
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 432
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 450
 • Externe deelnemers: € 510
NiveauVan A2 naar B1 Spaans voor halfgevorderden(Europees Referentiekader)
Lees meer overCursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
 • Studenten kunnen zich tijdens de inschrijfperiode in- en uitschrijven via OSIRIS.
 • Op de pagina taalvouchers verzilveren kun je o.a. meer informatie vinden over hoe je je kunt inschrijven als je geen of onvoldoende vouchers hebt en de inschrijfperiode.

Lees voor inschrijving onze voorwaarden.

Medewerker van Tilburg University
 • Medewerkers van Tilburg University kunnen tegen een gereduceerd tarief aan deze taalcursus deelnemen. De kosten kunnen door jezelf of door je werkgever betaald worden. Geef dit aan op het aanmeldformulier.
 • Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het rooster voor de cursus beschikbaar is.
  Bekijk de uiterste in-/uitschrijfdatum.

Lees voor inschrijving onze voorwaarden.

Alumnus van Tilburg University
 • Alumni van Tilburg University kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan deze taalcursus. De kosten kunnen door jezelf of door je werkgever betaald worden. Geef dit aan op het aanmeldformulier.
 • Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het rooster voor deze cursus beschikbaar is.
  Bekijk de uiterste in-/uitschrijfdatum.

Lees voor inschrijving onze voorwaarden.

Externe deelnemer
 • Professionals van buiten de universiteit kunnen aan deze taalcursus deelnemen. De kosten kunnen door jezelf of door je werkgever betaald worden. Geef dit aan op het aanmeldformulier.
 • Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het rooster voor deze cursus beschikbaar is.
  Bekijk de uiterste in-/uitschrijfdatum.

Lees voor inschrijving onze voorwaarden.