Language Center

Thesis Writing Workshop

Thesis Writing Workshop is ontworpen om de specifieke uitdagingen aan te gaan die je tegenkomt bij het schrijven van je eindscriptie, of het nu een bachelor- of masterscriptie is. Tijdens de cursus wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van eenheid en samenhang in het schrijven, het effectief integreren van bronnen, het verfijnen van redactionele vaardigheden en feedbackverwerking, en het naleven van academische stijl en conventies. Verschillende aspecten van grammatica, woordenschat en tekststructuur worden onderzocht in relatie tot deze kerngebieden.