TLS Research

Onderzoek recht en bestuurskunde

Net zoals de maatschappij verandert als de wet verandert, zo verandert de wet mee met de maatschappij. Globalisering, technologische ontwikkelingen, verscheidenheid en de noodzaak om duurzamer te leven vormen grote uitdagingen in de 21e eeuw. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met armoede, ongelijkheid, onzekerheid, criminaliteit en onrecht. Het onderzoek aan Tilburg Law School concentreert zich op het begrijpen van deze ontwikkelingen en de impact daarvan op interpersoonlijke en institutionele relaties en het recht.

Bijzondere onderzoeksprojecten

Tilburg Law School voert drie onderzoeksprojecten uit, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ter verdieping van de Nederlandse rechtenstudies en om het maatschappelijk debat over urgente problemen op het gebied van recht en bestuur te stimuleren. Deze drie projecten houden zich bezig met digitaal juridisch onderzoek en globalisering:

Digital Legal Studies: From regulating human behavior to regulating data
Transformative effects of Global Law: Constitutionalizing in the Anthropocene
Transformative effects of Global Law: Judicial Lawmaking

Ontdek meer over:

  • Onderzoek op het gebied van recht
  • Onderzoek op het gebied van bestuur
  • Onze onderzoekers
Tilburg University Research Portal

Nieuws en evenementen