Strategisch plan 2027 | 26-4-21

De totstandkoming van het strategisch plan

Het strategische plan 'Weaving Minds & Characters' met de visie en focus waarlangs Tilburg University zich de komende jaren wil ontwikkelen, maakten we samen. Het College van Bestuur (CvB) nodigde iedereen in onze academische gemeenschap uit mee te denken. Wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel, studenten, alumni en externe partners.

Vorming van de strategie

Op basis van de aanleiding en uitgangspunten bepalen we visie, missie en kernwaarden en gaan hierover in dialoog met elkaar. Gelijktijdig wordt ook gewerkt aan het vormgeven van de facultaire strategische plannen. Dit alle mondt uit in een strategisch plan dat gepresenteerd wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2022.

Interviews

Dionne Stax en Wim van de Donk voeren verkennende gesprekken met studenten, medewerkers, alumni en stakeholders. Bekijk de video's.

Chantal Vergouw

Dionne Stax in gesprek met  met de CEO van Interpolis.

Bekijk het interview
Chantal Vergouw
Bart Berden

Dionne Stax in gesprek met de bestuursvoorzitter van het ETZ.

Bekijk het interview
Bart Berden
Peter Wennink

Dionne Stax in gesprek met de CEO van ASML.

Bekijk het interview
Research at TiSEM