Tilburg University logo statue

Organisatie, bestuur en beleid Tilburg University

Tilburg University beweegt zich in de wereld van de sociale en geesteswetenschappen. Onze ruim 1300 wetenschappers werken bij één van de vijf faculteiten gericht op economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. Ruim 1000 medewerkers ondersteunen de faculteiten vanuit de zeven divisies van University Services.

Onze missie: Understanding Society

Tilburg University stelt zich ten doel actief bij te dragen aan de samenleving. We willen graag de maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Onze universiteit heeft zich altijd sterk gemaakt voor de maatschappelijke inbedding van ons onderwijs en onderzoek.

Onze missie Understanding Society is gebaseerd op de christelijke en humanistische tradities waarin we wortelen. Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en diversiteit in het kader van corporate social responsibility. We staan voor een op die waarden gerichte samenleving waaraan we met burgers en maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk gestalte geven.

Die gezamenlijkheid brengen we ook in de praktijk in onze eigen werkomgeving. Met enige regelmaat organiseren we symposia en congressen waarin het debat een centrale rol speelt. Hier wisselen we kennis uit, delen we perspectieven en dagen we elkaar uit.

In het boek Met het oog op goed leven, Cobbenhagen en onze universitaire cultuur kunt u meer lezen over onze universitaire cultuur en de erfenis van Martinus Cobbenhagen, één van de oprichters van onze universiteit.  

Martinus Cobbenhagen, grondleggen van Tilburg University

Martinus Cobbenhagen

De naam van de priester-wetenschapper Martinus Cobbenhagen is onlosmakelijk met Tilburg University verbonden. Als eerste in Nederland draagt Cobbenhagen de opvatting uit dat economiebeoefening en ethiek bij elkaar horen. Tot op de dag van vandaag geldt dat besef als een van de fundamenten van de identiteit van onze universiteit.

Cobbenhagen essays