Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Thema 6: Goede onderwijspraktijk

Integriteit binnen het onderwijs is noodzakelijk, zodat wij met elkaar kunnen vertrouwen op de waarde van een diploma. Dat betekent dat fraude en plagiaat uit den boze is. Om dit te voorkomen zijn er nadere regels vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling of andere facultaire regelingen.

Op deze site vind je dit de Code of conduct in het kort. De volledige tekst in de PDF is te alle tijde leidend.

Onze 6 spelregels voor goed onderwijs

 • 1

  Afkijken

  Je kijkt niet af

  Je kijkt niet af en geeft anderen geen gelegenheid tot afkijken (spieken).

 • 2

  Hulpmiddelen

  Je maakt bij tentamens geen gebruik van niet toegestane hulpmiddelen

  Je maakt bij tentamens geen gebruik van hulpmiddelen, tenzij dit in de regels schriftelijke tentamens of in de reader bij het tentamen, dan wel voor studenten met een voorziening in het besluit toekenning tentamenvoorziening door de Examencommissie anders is aangegeven.

 • 3

  Bezit tentamenvragen en/of uitwerkingen

  Je mag voorafgaand aan het tentamen de opgaven niet bezitten

  Je mag geen tentamenopgaven of uitwerkingen van het af te nemen tentamen bezitten voorafgaand aan de datum en tijdstip van dat tentamen.

 • 4

  Presentielijst

  Je tekent de presentielijst altijd zelf af.
 • 5

  Eigen werk en plagiaat

  Je maakt opdrachten, stukken en scripties zelf

  Je maakt opdrachten, stukken en scripties zelf. Je mag ze niet laten maken door anderen en het voordoen als eigen werk.  Je vermeldt bronnen wanneer je in je scriptie of ander werkstuk tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen of uit eerder eigen werk overneemt . Je mag je wel laten helpen met verbetering van je teksten of vertaling wanneer je je begeleider hierover informeert. 

 • 6

  Goed onderwijs

  Docenten voldoen aan de normen voor kwalitatief goed onderwijs

  Je voldoet als docent aan de normen voor kwalitatief goed onderwijs tijdens de verschillende fases van onderwijs en toetsing. Als leidinggevende of bestuurder zie je er op toe dat het onderwijs inclusief de toetsing voldoet aan de normen voor goed (kwalitatief) onderwijs. Je laat elke handeling na die aanzet om deze normen niet na te leven. Je stelt het niet-naleven van deze normen voor goed onderwijs door anderen aan de orde. 

Nadere uitwerkingen en richtlijnen  

Wat als het mis gaat?

Je vermoedt fraude of plagiaat door een student.

Routekaart: waar kan je terecht?

Als student
 1. Docent
Als medewerker

Examencommissie

Download de routekaart

Waar je wanneer terecht kan, vind je ook in de routekaart