Aswin van Ooijen about the Tilburg Educational Profile

Aswin van Oijen: "Dankzij innovatief onderwijs heb ik meer tijd voor interactie, discussie en reflectie.”

Aswin van Oijen staat met beide benen stevig in het Tilburgse universitaire onderwijs. Met veel passie maakt hij studenten al jaren wegwijs in de wereld van strategisch management. Daarnaast vervult hij vele taken op het terrein van onderwijsontwikkeling en –management bij Tilburg School of Economics and Management. Dat leverde hem in 2016 een finale plek op in de landelijke ‘Docent van het Jaar’-verkiezing van het ISO. Reden temeer om hem eens aan de tand te voelen over zijn visies op het onderwijs en zijn gedachten over het nieuwe Tilburgs onderwijsprofiel. We leggen hem een paar stellingen voor en we vragen hem naar zijn stijl van lesgeven.

Druk op het universitair onderwijs

Stelling 1:

Vandaag de dag zijn er veel zichtbare en onzichtbare factoren die het hoger onderwijs subtiel ontkleden van zijn meest intrinsieke waardes. Kwalitatief en waardevol onderwijs staat voor uitdagingen zoals schaalvergroting en prestatiedruk van wetenschappelijk personeel.

“Het klopt dat de afgelopen decennia veel meer druk is komen te staan op het academisch onderwijs. Studentenaantallen stijgen bijvoorbeeld, maar budgetten blijven gelijk. Zowel de prestatiedruk als het accreditatiebouwwerk resulteren bovendien in een trend waarin alles transparant, meetbaar en toetsbaar moet zijn. Dat levert een hoop op, maar het holt zeker ook subtielere waarden, zoals karaktervorming, uit. Een abstract maar vaak vergeten dimensie zoals karakter is immers niet meetbaar in cijfertjes. In die zin is het nieuwe onderwijsprofiel hard nodig en een heel goede ontwikkeling.”

Visie op het onderwijs

Stelling 2:

Docenten moeten een vitale rol hebben binnen het onderwijsproces. Zij zijn in staat waarden over te brengen, zienswijzen te verkennen en specifieke hulp te bieden aan studenten. Maar ook de juiste type student vinden is relevant.

“Al voor het studietraject informeren we zo helder mogelijk aan potentiële studenten waar onze focus ligt. Wij beogen studenten op te leiden tot scherpe denkers die een stap verder kunnen zetten, met toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel. Goed leiderschap en sterk teamwerk is cruciaal, maar dat komt niet vanzelf. Er is aandacht, zorg en ervaring voor nodig om studenten daarvoor op te leiden. Dat doen we onder meer door met de studenten ideeën uit te wisselen en te discussiëren, door het aanleren van presentatievaardigheden en door hen te coachen.”

Goed onderwijs

Wat is jouw visie op goed onderwijs en wat is jouw aanpak hierin?

“Allereerst vind ik het een enorm privilege om jonge mensen te mogen onderwijzen en met hen samen te werken. Het idee dat zij later in hun leven profijt hebben van iets wat ik overbreng vind ik heel mooi. Voor een docent zijn een aantal zaken belangrijk. Tijdens de lessen moet je studenten het gevoel geven er voor hen te zijn. Dat begint met een goede voorbereiding. Daarbij moet je helder voor ogen hebben wat belangrijke kennis en vaardigheden zijn, maar vooral ook welke attitude je wilt meegeven. Daarom spreekt de drie-eenheid ‘Kennis –Kunde – Karakter’ uit het onderwijsprofiel me zo aan. Dit zijn ook de elementen die ik gebruik om een cursus te ontwikkelen.”

“Verder probeer ik veel innovatieve elementen toe te voegen, zoals online colleges en online studiemateriaal. Dit biedt de kans om me in de lessen zelf meer te richten op interactie, discussie en reflectie. Ook kun je op een hoger niveau je les starten, doordat bepaalde basiskennis al aanwezig is.”

Onderwijspraktijk: Strategy Consulting

Als voorbeeld noemt hij het vak Strategy Consulting. Daarin laat hij zijn studenten alvast proeven aan de weerbarstige praktijk. Zo wordt er een stevige brug geslagen tussen het academisch onderwijs en het werkveld. Wederom een element waar in het onderwijsprofiel sterk op wordt ingezet.

“Dit vak is echt gebaseerd op de filosofie van ‘co-creatie’. De samenwerking met de praktijk levert hier veel toegevoegde waarde. Ik nodig bijvoorbeeld gastsprekers uit het bedrijfsleven uit. Zij leggen de studenten echte cases voor en voor de studenten fungeren zij bovendien als klanten. Voordat studenten hun adviezen presenteren aan de praktijk doen we bijvoorbeeld trial runs (proefpresentaties). Vervolgens discussiëren en reflecteren we daarover in de veilige klasomgeving.”

“Ook leren studenten om bepaalde ideeën of strategieën aan te passen of overboord te gooien als die uiteindelijk niet werkbaar blijken, zelfs nadat er al veel tijd in is geïnvesteerd. Soms moeten ze simpelweg opnieuw beginnen als gaandeweg blijkt dat een bepaalde strategie niet gaat werken. Dat vinden ze vaak moeilijk, maar toch is dit vruchtbaar. Zo blijven ze immers kritisch en adaptief.”

Aswin van Oijen is universitair hoofddocent strategisch management bij Tilburg School of Economics and Management en opleidingsdirecteur voor de Master Strategic Management en de Extended Master.