infographic people

Opleidingscommissie Organisatiewetenschappen

Elke opleiding kent een opleidingscommissie (OLC), die voor 50% bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel en voor 50% uit studenten. De leden komen in principe maandelijks bij elkaar in aanwezigheid van de opleidingsdirecteur(en).

Taken

De OLC heeft onder meer als taak:

 • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER);
 • gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur(en) en de decaan i.c. vice-decaan onderwijs over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding(en).

De OLC speelt een belangrijke rol in de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom worden onder meer de rapportages van de cursusevaluaties die na afloop van ieder blok worden samengesteld aan de OLC ter bespreking en advisering voorgelegd.

Leden

In dit collegejaar bestaat de Opleidingscommissie uit de volgende personen:

Docentgeleding:

Studentgeleding:

 • Vacature
  1e jaars Organisatiewetenschappen
 • N. (Namju) Jeong
  2e jaars Bachelor GMSI
 • R. (Rixt) Vos
  3e jaars Bachelor Organisatiewetenschappen
 • Y (Yvette) Klomp
  Master Organisatiewetenschappen

Het e-mailadres van de OLC is: olc-tsb@tilburguniversity.edu
De verslagen van de OLC-vergaderingen kunt u opvragen via dit e-mailadres.
De OLC wordt ambtelijk en secretarieel ondersteund door het Education Support Team (EST).

Zie ook