TST epic serie

Bestuur Tilburg School of Catholic Theology

Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het onderzoek en onderwijs binnen de School en voor de werking van de School.

Leden van het Faculteitsbestuur:

Departementsvoorzitters Tilburg School of Catholic Theology

Departementsvoorzitters worden benoemd door de decaan en verantwoordelijk voor de organisatie van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de afdelingen. De hoofden van de afdelingen van TST:

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan binnen de school dat bijdraagt ​​aan transparantie, overleg en het betrekken van de belangen en standpunten van studenten en personeel bij de besluitvorming. De Faculteitsraad bestaat uit studenten en medewerkers en komt in de loop van een studiejaar zes keer samen met het Faculteitsbestuur van de School.

De medewerkers: 

Studentleden: 

De vergaderstukken zijn voor medewerkers en studenten in te zien via Sharepoint

Onderzoeksteam
Onderwijsteam

Examencommissie

Leden:

Toetsborgingscommissie

Voorzitter

prof. dr. H.J.M. (Henk) Schoot, Hoogleraar

Leden

dr. mult. K. (Krijn) Pansters, Universitair docent

dr. J.M.M.G.F. (Jan) Van Wiele, Universitair docent

Commissie Ethische Toetsing en Data