TST-Epic-foto | 10-11-2023

Faculteitsbestuur Tilburg School of Catholic Theology

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het onderzoek en onderwijs binnen de faculteit en voor het functioneren van de faculteit.

Leden van het faculteitsbestuur:

Departementsvoorzitters

Departementsvoorzitters worden aangesteld door de decaan en zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de afdelingen. De departementsvoorzitters van TST zijn:

Faculteitsraad

De faculteitsraad TST is het medezeggenschapsorgaan van de school dat bijdraagt aan transparantie, inspraak en het betrekken van de belangen en standpunten van studenten en medewerkers bij het besluitvormingsproces. De faculteitsraad bestaat uit studenten en medewerkers en komt in de loop van een academisch jaar zes keer samen met het faculteitsbestuur van TST.

Personeel:

Student leden: 

Secretaris:

Onderzoeksteam
Onderwijsteam
Examencommissie

Leden:

 

Toetsborgingscommissie

Voorzitter:

Leden: