TST-Epic-foto | 10-11-2023

Sociale veiligheid Tilburg School of Catholic Theology

Universiteiten zijn van oudsher plaatsen van waarheidsvinding in open en kritisch debat. Als organisatie, medewerkers, studenten en gasten van de Tilburgse universiteit zijn we verantwoordelijk voor een veilig leer- en werkklimaat.

De Code of Conduct van Tilburg University is een belangrijke leidraad voor het gezamenlijk streven naar een academische cultuur waarin we elkaar helpen in en aanspreken op een gewetensvolle en respectvolle omgang met elkaar. Gedrag als discriminatie, agressie, geweld, bedreiging, pesten, roddelen of intimidatie is aan de universiteit vanzelfsprekend ongewenst. Ook de katholieke traditie waarin de universiteit en de theologische faculteit staan huldigt het respect voor de waardigheid van ieder persoon en het beginsel dat ‘niemand gedwongen wordt te handelen tegen zijn geweten’ (Dignitatis humanae, 1).

Wat wanneer het toch misgaat en je geconfronteerd wordt met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag?

Als medewerker:

Als student:

Waar je wanneer terecht kan vind je ook in deze routekaart. Je hoeft niet alle haltes van de routekaart te volgen. Als je liever een halte overslaat dan kan dat, het is vooral belangrijk dat je bespreekbaar maakt waar je mee zit.