Adviseurs en begeleiding

Tip van de Maand

Theologie beleven - tot leven laten komen dus - kan op vele manieren. Op deze pagina elke maand één of twee ideeën. De 'Tip van de Maand' dus.

Tip januari 2018: Studiedagen Catholic Voices - voorjaar 2018

Januari 2018

Studiedagen Catholic Voices - voorjaar 2018

Catholic Voices is een project waarbij leken worden gevormd om de standpunten van de katholieke Kerk vanuit hun eigen betrokkenheid met het geloof in de media en het publieke debat te verwoorden. Vanaf eind februari start er een nieuwe vorming door Catholic Voices, dat hieronder wordt toegelicht.

Kopie van Tip van de maand januari 2018


“Fijn voor jou dat je gelovig bent, maar ik heb mijn eigen waarheid”, “Ik laat me door niemand opleggen hoe ik moet leven, dat moet ik toch zelf weten”. Dit soort reacties ken je vast wel als het onderwerp ‘geloof’ of ‘Kerk’ ter sprake komt. Het is zeker niet eenvoudig om daar goed op te reageren.

In drie voorjaarsbijeenkomsten wordt er ingegaan op het relativisme, de antropologie (mensbeeld) en Bijbel & wetenschap. Marc Goris, docent Duits en Levensbeschouwing en voorzitter van het bestuur van Catholic Voices gaat in op deze thema’s. Doel is niet om een voorgekookt antwoord te geven, maar om een basis te leggen van waaruit ieder goed onderbouwd kan reageren op dit soort opmerkingen. Tijdens elke vormingsdag wordt het ‘reframen’ van het standpunt geoefend.

Zaterdag 1: Relativisme

Op 24 februari wordt ingegaan op het relativisme: een visie waarbij geen absolute waarden - moreel of ethisch - geaccepteerd worden. Waarden worden cultureel en individueel bepaald. Deze visie is wijdverspreid en wordt duidelijk met uitspraken zoals:

  • Alle godsdiensten komen toch op hetzelfde neer?
  • Fijn voor jou dat je gelovig bent, maar ik heb mijn eigen waarheid
  • Andere mensen jouw waarheid opdringen is toch intolerant en een bron van veel ellende in de wereld!
  • In andere culturen gelden toch andere waarden? Die moeten we respecteren

De Rooms-katholieke Kerk gaat er van uit dat waarden in de Bijbel te vinden zijn en worden doorgegeven in de traditie van de Kerk. Katholieken volgen een hiërarchie van blijvende en tijdelijke waarden. Tijdens deze dag wordt dieper ingegaan op deze twee visies.

Zaterdag 2: Bijbel & Wetenschap

Op 24 maart gaat het over Bijbel & Wetenschap. In de ogen van veel tijdgenoten bewijst de wetenschap steeds maar weer dat de Bijbel vol verzinsels staan. “De oerknal heeft toch aangegeven dat de schepping in zeven dagen onzin is?” en “Heeft wetenschap niet alle religie achterhaald?” Of zoals Darwin ooit zei: “Religie is een belediging van ons intellect.” Op 24 maart staat de vraag centraal: zijn Bijbel & Wetenschap nou elkaars vijanden of vrienden?

Zaterdag 3: Antropologie

De laatste bijeenkomst is op zaterdag 2 juni en gaat over ons mens-zijn. De gedachte dat we zelf wel kunnen bepalen wie we zijn en wat we doen met ons leven en ons lichaam is gemeengoed, zolang je ‘een ander maar niet schaadt’. De Kerk heeft een duidelijke visie op wie we zijn als mens en roept ons op om het leven van begin tot eind te respecteren.

Praktisch

De drie dagen worden gehouden in het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 in Den Bosch. Aanmelden kan door een email te sturen naar: catholicvoices.nl@gmail.com o.v.v. naam en emailadres. Elke vormingsdag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Om 12.30 uur is er een Eucharistieviering in de Sint Jan. Kosten voor de hele cursus inclusief lunch en versnaperingen bedragen 45 euro. Dit bedrag kan worden overgemaakt aan Stichting Gabriël te ’s-Hertogenbosch, rekeningnummer: NL65 FVLB 0225 2036 50.