Bezoek onze culturele avond in de Maranatha Kerk van Tilburg University

CobbenhagenAvonden

Enkele malen per jaar organiseren we een culturele avond voor de universitaire gemeenschap èn de Tilburgse samenleving. Deze lezing of presentatie is op zaterdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur met na afloop een borrel. De toegang is gratis. 

God is mens geworden

Het onmogelijke is gebeurd: het oneindige Mysterie is dagelijks, menselijk gezelschap geworden. Als dat waar is, is het leven niet zinloos meer: de mens beseft dat zijn verlangen naar waarheid, schoonheid, rechtvaardigheid en geluk, gegrond is, een 'thuis' heeft.

Dit historische feit heeft mensen van alle tijden, tot op de dag van vandaag, gefascineerd, geënthousiasmeerd en uitgedaagd tot een ongekende creativiteit: een nieuwe manier van denken, van kijken, van aanvoelen, van bouwen.

Op de CobbenhagenAvonden maken we kennis met mensen wier leven, denken en scheppen geprovoceerd zijn door de ongehoorde Gebeurtenis. Mensen en werken die soms weinig bekend zijn, maar die wie ze heeft leren kennen, getekend hebben.

Toegang

De toegang is gratis. Meld je aan via de MijnRKK app. Heb je de app nog niet? Stuur een e-mail naar chaplainnl@protonmail.com.

Aan het einde van de avond wordt een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming voor de onkosten gevraagd. 

Locatie

De kerk van studentenparochie Maranatha aan de Prof. Cobbenhagenlaan 19. 

Boekentafel

Op de CobbenhagenAvonden vindt u een boekentafel met een aanbod aan boeiende en elders niet zo gemakkelijk te vinden literatuur om de ontdekking van het christendom te verdiepen. Neemt u voor de eventuele aanschaf van boeken contant geld mee, er is geen pinautomaat.

Martinus Cobbenhagen

De avonden zijn vernoemd naar de grondlegger van de Tilburgse Universiteit Martinus Cobbenhagen. Hij was ervan overtuigd dat de wetenschap het geloof versterkt en omgekeerd.

Giften

Giften voor de organisatie van de CobbenhagenAvonden kunt u overmaken op iban NL76RABO0354297589 van Maranatha Parochie, o.v.v. 'gift t.b.v. de CobbenhagenAvonden' (Maranatha Parochie is een ANBI. Uw gift is daarom aftrekbaar van de belasting).

Organisatie

De CobbenhagenAvonden worden georganiseerd door Tilburg University Chaplaincy en Studentenparochie Maranatha, in samenwerking met de beweging Gemeenschap en Bevrijding.

Wil je deelnemen aan een activiteit van het studentenpastoraat?

Meld je aan via de MijnRKK app. Heb je de app nog niet?

Martinus Cobbenhagen, grondleggen van Tilburg University

Martinus Cobbenhagen

De naam van de priester-wetenschapper Martinus Cobbenhagen is onlosmakelijk met Tilburg University verbonden. Als eerste in Nederland draagt Cobbenhagen de opvatting uit dat economiebeoefening en ethiek bij elkaar horen. Tot op de dag van vandaag geldt dat besef als een van de fundamenten van de identiteit van onze universiteit.

Cobbenhagen essays