Students Tilburg University

Training Positief Perfectionisme

Een interactieve training gericht op het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van nieuwe inzichten.

Veel mensen zijn op een of meerdere vlakken in hun leven perfectionistisch. Ze doen hun best om de dingen zo goed mogelijk te doen en streven naar kwaliteit. Deze mensen zijn bijvoorbeeld in hun werk nauwkeurig, betrouwbaar, en gericht op verbetering.

Voor anderen is perfectionisme meer geworden dan een manier van werken; ze proberen voortdurend om de beste versie van zichzelf te zijn. Ze verwachten van zichzelf dat ze op alle gebieden in hun leven goed tot zeer goed presteren. Denk aan opleiding, werk, sociale contacten, relaties, sport, voeding, uiterlijk, emoties.

Deze vorm van perfectionisme kan ertoe leiden dat je voortdurend bezig bent om dingen foutloos te doen en dat je vooral gefocust bent op wat nog niet goed genoeg is. De verwachtingen ten aanzien van jezelf (en anderen) zijn niet realistisch. Doordat de hoge eisen niet bereikt kunnen worden of een zware tol eisen, doet je perfectionisme dan een aanslag op je persoonlijke welbevinden. Studenten noemen regelmatig klachten die gerelateerd zijn aan hun perfectionisme. Bijvoorbeeld; een voortdurend opgejaagd gevoel, moeilijk kunnen ontspannen, schuldgevoelens, (faal)angst, paniek, somberheid, irritatie of schaamte.

De training Positief Perfectionisme is ontwikkeld om jou te laten ondervinden dat je echt niet de enige bent, om in groepsverband inzicht en adviezen op te doen en om ervaringen uit te wisselen. Je zet een eerste stap in het loslaten van je dwingende perfectionisme en leert hoe je het een positieve wending kunt geven.  

Voor wie

Deze training is bedoeld voor studenten van Tilburg University bij wie perfectionisme gepaard gaat met:

 • veel ‘moeten’
 • paniek wanneer dit niet dreigt te lukken
 • altijd maar doorgaan
 • moeite om te ontspannen
 • kritiek zijn op jezelf (en anderen)
 • faalangst

En die:

 • in groepsverband willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
 • hun perfectionistische gedrag echt willen veranderen
 • bereid zijn om andere keuzes te maken
 • zichzelf reële doelen willen stellen

De training

Deze training biedt de gelegenheid om binnen een kleine groep te reflecteren op perfectionisme in jouw leven. Gedurende de training begin je met gedragsverandering en ontwikkel je een eigen perspectief op Positief Perfectionisme.

Bij Positief Perfectionisme kun je denken aan;

 • realistische verwachtingen hebben ten aanzien van jezelf en anderen
 • het erkennen en respecteren van je grenzen; realistische doelen stellen
 • bewust keuzes maken en daarnaar leven
 • jezelf zien als uitgangspunt voor ontwikkeling (versus; jezelf vergelijken met anderen)
 • na inspanning volgt ontspanning (ontspanning is zinvol)
 • voldoende aandacht voor de dingen die goed gaan
 • je bent in staat om genoegen te nemen met minder wanneer de situatie daarom vraagt

De training is erop gericht om een aantal stappen in de goede richting te gaan zetten. Je bouwt voort op wat werkt en verandert wat niet werkt.

In de eerste bijeenkomst formuleer je een concreet veranderdoel en start je direct met de eerste stap. 
Je leert vanuit een ander perspectief naar je eigen gedachten, gevoelens en gedrag te kijken. Na afloop van de training heb je meer zicht op de interactie tussen deze drie G's en ben je in staat om meer helpende gedachten en helpend gedrag te hanteren.
Ook komt stressmanagement aan de orde, waarbij onderscheid wordt gemaakt in het voorkomen van stress, het signaleren van stress en het bijsturen bij stress. 
In de laatste bijeenkomst van de training sta je stil bij de nieuwe inzichten en vaardigheden; wat heb je geleerd, wat heb je al veranderd, welke vragen heb je nog en waar wil je je in de toekomst op richten.

Werkwijze

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1,5 uur in een kleine groep (circa 12 deelnemers). 
Van deelnemers wordt verwacht dat ze bij elke bijeenkomst aanwezig zijn.
Tijdens de training wordt er groepsgewijs en in 2- of 3-tallen gewerkt.
De voertaal is Engels.

Informatie over de training

Planning 

 • Dinsdag 15 maart 2022  ; 9.00 - 10.30u
 • Dinsdag 29 maart 2022  ; 9.00 - 10.30u
 • Dinsdag 12 april 2022     ; 9.00 - 10.30u
 • Dinsdag 26 april 2022     ; 9.00 - 10.30u

Let op
We willen je vragen om zorgvuldig met je plaats in de training om te gaan; 
* Zorg dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.
* Heb je je ingeschreven en ben je verhinderd; laat het ons dan zo snel mogelijk weten!

Trainer

Margreet van Laarhoven, studentenpsycholoog

Locatie

On Campus

Kosten en deelname

Eenmalig € 36,-

Aanmelden

Inschrijven kan via de link onderaan deze pagina

Ben je geïnteresseerd in de training, maar ben je op de geplande data verhinderd? Maak dan je interesse per mail kenbaar. Je kunt een e-mail sturen naar m.m.p.vanlaarhoven@tilburguniversity.edu

Voorbereiding

Tijdens de vier sessies worden verschillende onderwerpen besproken en is er ruimte voor interactie, vragen en discussie. Om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten, wordt van de deelnemers verwacht dat zij voor aanvang van de training en tussen de sessies door zelf een aantal vragen of aanmeldingsopdrachten uitwerken.

Hieronder vindt je de voorbereidingen voor de eerste sessie.

1. Neem een moment om stil te staan bij onderstaande vragen. Jouw antwoorden zijn het uitgangspunt voor de 1e bijeenkomst.

 • Wat maakt dat je perfectionisme wilt behouden (de voordelen)?
 • Wanneer werkt perfectionisme positief voor jou?

2. Noem één of meer leerdoelen voor de training.
Wat wil je leren, oefenen, bespreken?
> Probeer de leerdoelen positief (wat wil je wèl) en concreet te maken.

3. Op de dag van de eerste bijeenkomst:
Leg een blanco vel papier, een pen of potlood en een notitieblok klaar.