Students Tilburg University

Programma en cursussen Topklas Tilburg Law School

Het programma omvat in totaal vier cursussen (elk 6 ECTS), verschillende trainingen in soft skills, en een flexibele juridisch-verdiepende opdracht die door iedere Topklasstudent persoonlijk mag worden vormgeven.

 

Najaarssemester

Voorjaarssemester

Bachelor jaar 2

 • Kennismaking
 • Cursus 1 (6 ECTS)
 • Cursus 2 (6 ECTS)
 • Cursus 3 (6 ECTS)
 • Soft skills

Bachelor jaar 3

 • Flexibele juridisch-verdiepende opdracht
 • Cursus 4 (6 ECTS)
 • Soft skills
 • Afsluiting Topklas

Indien je in één (of meerdere) van de semesters op uitwisseling (exchange) bent, bestaat er voor sommige Topklas-onderdelen de mogelijkheid om het onderdeel op afstand te volgen; voor andere Topklas-onderdelen moet een vervangende juridisch-verdiepende cursus gevolgd worden aan de uitwisselingsuniversiteit, in overleg met de Topklas-coördinator.

Inspirerende inhoud

Het Topklas-programma van Tilburg Law School geeft je academisch-juridische verdieping. Tijdens de cursussen worden juridische vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken belicht. Zo kun je, bijvoorbeeld, kennismaken met rechtsvergelijkende, methodologische, of sociaalwetenschappelijke benaderingen van het recht en leer je actuele thema's zoals bijvoorbeeld terrorisme, kunstmatige intelligentie, of antropogene klimaatverandering vanuit verschillende rechtsgebieden te benaderen. Het programma inspireert tot nadenken en nodigt uit tot discussie en debat.

Het Topklas-programma heeft ook een samenwerkingsverband met de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, die inhoudt dat jaarlijks 4 Topklas-studenten, op basis van een sollicitatiebrief en een sollicitatiegesprek, drie weken fulltime zomerstage kunnen lopen bij die rechtbank. Deze stage kan ook worden gebruik ter vervanging van één van de Topklas-vakken. Tevens heeft de Topklas een samenwerkingsverband met het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, met de mogelijkheid van fulltime stages van 3 tot 6 maanden (ook hiervoor moet gesolliciteerd worden).

Uitdagende aanpak

Aan de Topklas nemen maximaal 26 studenten deel. Omdat de studenten verschillende bacheloropleidingen volgen (Rechtsgeleerdheid, Internationaal en Europees Recht, Fiscaal Recht, en Ondernemingsrecht) kom je als vanzelf in contact met andere zienswijzen en benaderingen. De groep blijft gedurende het hele tweejarige programma bij elkaar. Individueel of in kleine groepen werk je aan referaten, onderzoeksopdrachten, of presentaties. Een uitgelezen kans om naast je geest ook je vaardigheden aan te scherpen.

De colleges zijn interactief van opzet. Docenten zullen je uitdagen actief deel te nemen aan discussies en debatten. Bovendien word je gestimuleerd mee te denken over wetenschappelijk onderzoek en actief aan de slag te gaan met (onderzoeks-) opdrachten. Je werkt individueel of in kleine groepen aan opdrachten en zult geregeld worden uitgenodigd om bevindingen te presenteren.

Je gaat actief aan de slag met het bestuderen van vakliteratuur en discussieert en debatteren hierover met docenten en collega-studenten.

Cursussen

De cursussen kunnen per jaar verschillen (en doen dat ook geregeld). Momenteel worden de volgende cursussen aangeboden:

 •  Privaatrecht 0.13 (prof. dr. Paul Verbruggen, dr. Anne Lafarre, dr. Bas Rombouts)
 • Regulering en Governance van een Rechtvaardige Energietransitie (prof. dr. Saskia Lavrijssen, prof. dr. Martijn Groenleer, dr. Bart van der Sloot)
 • De Rechtsstaat Uitgedaagd (prof. dr. Ingrid Leijten, prof. dr. Maurice Adams, Joris van Laarhoven MA LLM)
 • De invloed van kunstmatige intelligentie op de strafrechtketen (prof. mr.  Matthijs Nelemans)

Ervaren docenten

Het onderwijs is in handen van ervaren docenten uit verschillende rechtsgebieden, die jou uitdagen om mee te denken over en zelfs deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Beoordeling

De manier van beoordeling bepaalt de docent. Soms zal dit een eindpaper of -presentatie zijn; in andere gevallen kan een bijdrage worden gevraagd aan een lopend onderzoek of zal de docent om een publiceerbaar artikel vragen.