Students Tilburg University

SPSS-Helpdesk

Elektronische helpdesk

Voor vragen over statistiek en verwerking van data in SPSS biedt MTO de elektronische helpdesk aan. Hierin vind je inhoudelijke uitleg over de verschillende technieken en de wijze waarop deze worden uitgevoerd in SPSS. Ook kun je via een vragenschema bepalen welke toets je met jouw data kunt uitvoeren. Je kunt op de elektronische helpdesk inloggen met behulp van je ANR + Tilburg University-password.

Afspraken-helpdesk

Het departement MTO verzorgt ook een afspraken-helpdesk alléén voor studenten van TSB die bezig zijn met afstudeeronderzoek en die niet m.b.v. de elektronische helpdesk hun probleem hebben kunnen oplossen. Deze SPSS-Helpdesk beantwoordt vragen op het gebied van dataverwerking en analyse.

Formuleer je vragen vooraf dusdanig dat het voor de medewerker van de Helpdesk mogelijk is om deze binnen 15 minuten te beantwoorden. Intekenen vanaf medio september is alleen mogelijk via het elektronisch afspraaksysteem.

Let op: Vragen m.b.t. het IOV, leerprojecten en practica worden niet door de medewerker van de Helpdesk beantwoord.