Programming

SPSS-Helpdesk voor TSB-studenten

Het departement MTO verzorgt een SPSS-helpdesk alléén voor studenten van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)  die bezig zijn met afstudeeronderzoek en die niet met behulp van hun begeleider hun analyseproblemen hebben kunnen oplossen.

Deze SPSS-Helpdesk beantwoordt vragen op het gebied van dataverwerking en analyse en alléén voor onderwerpen die in de MTO Bachelorcursussen aan de orde zijn gekomen. Vragen over meer geavanceerde analysetechnieken die niet in de reguliere MTO bachelorcursussen aan bod zijn gekomen worden niet in behandeling genomen door de SPSS helpdesk. Denk daarbij aan multilevel analyse, Structural Equation Modeling, event history analyse, en process analyse.

Afspraak maken met de SPSS helpdesk

Intekenen is alleen mogelijk via het elektronisch afspraaksysteem. In dit inschrijfsysteem moet je zo precies mogelijk je hulpvraag formuleren zodat dat het voor de medewerker van de Helpdesk mogelijk is om deze binnen een afspraak van 40 minuten te beantwoorden.

Let op: Vragen m.b.t. het IOV, leerprojecten en practica worden niet door de medewerker van de Helpdesk beantwoord!