Students Tilburg University

SPSS: Analyse bij twee variabelen

Als je een hypothese wilt toetsen met twee variabelen erin, moet je eerst bepalen of er sprake is van een symmetrisch of een asymmetrisch verband (m.a.w. of er wel of niet een afhankelijke en onafhankelijke variabele is aan te wijzen), of dat je twee metingen onderling afhankelijk zijn.

Bepaal vervolgens het meetniveau van je variabelen; dit bepaalt onder meer de keuze voor een bepaalde analysetechniek. Kun je geen geschikte toets vinden, dan kun je voor één van je variabelen het meetniveau aanpassen.

Asymmetrisch

Wel een afhankelijke en een onafhankelijke variabele aan te wijzen

Let op: het eerstgenoemde meetniveau is het meetniveau van je onafhankelijke variabele).

  • Nominaal x Scale:

Symmetrisch

Geen afhankelijke en onafhankelijke variabele aan te wijzen

Twee onderling afhankelijke metingen