Students Tilburg University

SPSS: Categoriseren

Een variabele die veel waarden omvat, kan niet altijd zomaar als nominale variabele in een analyse worden meegenomen. SPSS beschouwt dan namelijk elke waarde als een aparte categorie, wat soms teveel categorieën oplevert. Wanneer een variabele teveel waarden (=categorieën) bevat, dan is het handig om deze zodanig te hercoderen dat er minder categorieën overblijven.

Houd er wel rekening mee dat de eigenschappen van de nieuwe variabele veranderd zijn ten opzicht van de oorspronkelijke variabele (zie ook aanpassen van het meetniveau).

SPSS biedt verschillende mogelijkheden om een nieuwe variabele te maken met categorieën.

Categorize

Indien je de oorspronkelijke variabele wilt opdelen in gelijke categorieën, zodanig dat in elke categorie een even groot percentage onderzoekseenheden zit, kun je gebruik maken van de optie categorize. Je kunt dan zelf aangeven hoeveel categorieën je wilt. Kies in SPSS: <Transform>, <Catagorize Variables>. Meer informatie hierover kun je vinden in het boek van de Vocht, paragraaf 5.6.

Recode

Indien je de oorspronkelijke variabele wilt opdelen in zelfgekozen categorieën, bijvoorbeeld omdat deze indeling in de literatuur of in eerdere onderzoeken ook is gemaakt, kun je kiezen voor de optie recode. Het beste kun je kiezen voor recode: into different variables: als er dan tijdens het hercoderen iets mis gaat, heb je in ieder geval de oorspronkelijke variabele nog. Kies in SPSS: <Transform>, <Recode: into different variables>. Meer informatie hierover kun je vinden in het boek van de Vocht, paragraaf 5.3 en in het SPSS dictaat, blz.73.

Compute

Indien je een nieuwe variabele met categorieën wilt maken, op basis van meerdere bestaande variabelen, kun je kiezen voor de If optie van compute. Kies in SPSS: <Transform>, <Compute>. Meer informatie hierover kun je vinden in het boek van de Vocht, paragraaf 5.1.2 en in het SPSS dictaat, blz.67.