Students Tilburg University

SPSS: Friedman Toets

De Friedman toets gebruik je om twee of meer onderling afhankelijke metingen met elkaar te vergelijken. De toets kan worden gebruikt als de metingen van ordinaal meetniveau zijn. Voor iedere onderzoekseenheid worden de metingen gerangordend. Daarna wordt voor iedere variabele de gemiddelde rangscore berekend. Deze worden met elkaar vergeleken.

Klik voor uitvoering in SPSS op <Analyze>, <Nonparametric Tests>, <K related samples>. Selecteer de gerelateerde variabelen en zet ze in het venster Test Variables. Vink onder Test Type "Friedman" aan. In de uitvoer zie je in de tabel Test Statistics de berekende chikwadraat waarde staan. Achter Asymp. Sig  in dezelfde tabel staat de significantie. Indien deze kleiner is dan je alpha, dan is je test significant.

Meer informatie over deze toets kun je vinden in het boek van de Vocht, paragraaf 15.8.