Students Tilburg University

SPSS: MANOVA Multivariate variantieanalyse

Multivariate variantie analyse (MANOVA) gebruik je wanneer je 2 of meer groepen wilt vergelijken op meerdere afhankelijke variabelen tegelijk.
Er zijn verschillende redenen om meerdere afhankelijke variabelen te meten:
  • een interventie zal een proefpersoon altijd op meerdere manieren beïnvloeden, dus heb je verschillende afhankelijke variabelen nodig om de diverse invloeden te meten.
  • door verschillende afhankelijke variabelen te meten, krijg je een completer beeld van het fenomeen dat je wil onderzoeken.

Als je een MANOVA uitvoert op je gegevens, wordt er ook rekening gehouden met de samenhang van de verschillende afhankelijke variabelen onderling. Dit gebeurt niet als je aparte ANOVA's voor iedere afhankelijke variabele uitvoert. Ook kan het zo zijn dat de groepen significant van elkaar verschillen als de afhankelijke variabelen tegelijkertijd worden meegenomen (bij de MANOVA) maar dat de groepen niet significant van elkaar verschillen als voor elke afhankelijke variabele een aparte anova wordt uitgevoerd.

In SPSS kun je een MANOVA uitvoeren via <analyze>, <General Lineair Model>, <multivariate>.

Meer informatie over MANOVA kun je vinden in Stevens' Applied multivariate statistics for the social sciences, hoofdstuk 4, 5 en 6.