Students Tilburg University

SPSS: Regressieanalyse

Met regressieanalyse kun je op basis van de scores op één of meer onafhankelijke variabelen, de scores op een afhankelijke variabele voorspellen.

De keuze voor een specifieke vorm van regressieanalyse hangt af van het meetniveau van je afhankelijke variabele en het aantal onafhankelijke variabelen:

Afhankelijke variabele op interval meetniveau:

multicollineariteit bij interactie-effecten in multipele regressie

het aanmaken van dummyvariabelen in SPSS

Afhankelijke variabele op nominaal meetniveau (dichotoom):