Students Tilburg University

SPSS: Samenhang en associatiematen

Associatiematen geven de sterkte van de samenhang tussen variabelen weer. Welke maat je kiest is afhankelijk van het meetniveau en of er een symmetrisch of een asymmetrisch verband tussen de variabelen verondersteld wordt.

Samenhang tussen twee variabelen

Nominaal:

 • Symmetrisch:

  • Cohen's kappa. Dit is een maat voor de overeenkomst in scores tussen twee nominale variabelen. Kappa is bekend als maat voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, doordat het iets zegt over het aantal maal dat hetzelfde antwoord wordt gegeven door beide beoordelaars. Deze maat is echter alleen zinvol wanneer de variabelen niet teveel waarden bevat. Voor variabelen van ordinaal en interval meetniveau kun je beter een correlatiecoëfficient gebruiken of deze variabelen categoriseren.
  • Phi (2 x 2 tabel)Hinkle, hfst.20 en de Vocht, paragraaf 11.4.1, blz.163)
  • ymmetrische lambda (Hinkle, hfst.20 en de Vocht, paragraaf 11.4.1, blz.163)

Ordinaal x ordinaal:

 • Spearman's rho (rangcorrelatie-coefficiënt, zie Hinkle, hfst.5, blz.124 of de Vocht, paragraaf 11.4.2, blz.167, paragraaf 14.1.1)
 • Gamma (dictaat mto-05-psy of in de Vocht, paragraaf 11.4.2, blz.166)
 • Tau (dictaat mto-05-psy of in de Vocht, paragraaf 11.4.2, blz.166)

Interval x interval:

 • Pearson's r (produkt-moment correlatie, zie Hinkle, hfst.5, blz.110 of de Vocht, paragraaf 14.1)

Samenhang tussen meerdere variabelen die tot een schaal horen

(zie ook schaalscores).

Dichotoom of interval: