Students Tilburg University

Flexstuderen aan Tilburg University

Het is mogelijk (voor geselecteerde doelgroepen en onder bepaalde voorwaarden) om deel te nemen aan de pilot Flexstuderen.

Vanaf collegejaar 2019-2020 zijn de voorwaarden voor deelname aan het experiment versoepeld

Flexstuderen maakt het mogelijk om in het collegejaar minder vakken te volgen, met een minimum van 18 ec en een maximum van 42 ec per collegejaar (het is mogelijk om onder aangepaste voorwaarden in februari te starten) minimaal 9 ec wanneer gestart wordt in februari, en alleen te betalen voor de gekozen te volgen vakken (plus 15% opslag voor administratiekosten).
Het is mogelijk om gedurende in maximaal 6 collegejaren te flexstuderen (waarbij op dit moment collegejaar 2022-2023 het laatste jaar is).

In de pilot fase staat flexibel studeren alleen open voor studenten uit de volgende doelgroepen:

  1. Topsporters (studenten met een geregistreerde topsportstatus van de universiteit); met een maximum van 19 inschrijvingen per collegejaar
  2. Mantelzorgers (door de studentendecanen aangemerkt als mantelzorger); met een maximum van 19 inschrijvingen per collegejaar
  3. Ondernemers (onderdeel van Brabant Startup Alliance van Tilburg University: Braventure); met een maximum van 19 inschrijvingen per collegejaar
  4. Chronisch zieken (door de studentendecanen aangemerkt als chronisch ziek); met een maximum van 18 inschrijvingen per collegejaar

Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. (Wanneer er ruimte is binnen totale quotum van 75 inschrijvingen kan er binnen de doelgroepen geschoven worden in aantallen).

De aanvraag heeft geen betrekking op een van flexstuderen uitgesloten opleidingen, te weten:

  • Bachelor Global Law; croho code 56475
  • Bachelor Data Science (joint degree); croho code 55018
  • Master Data Science en Entrepeneurship (joint degree); croho code 65018
  • Master Communicatie- en informatiewetenschappen (research); croho code 60834

Studenten stemmen, bij deelname aan het experiment, in met het verlenen van medewerking aan de evaluatie van het experiment flexstuderen.

De regels omtrent deelname en (vroegtijdige) beëindiging van deelname aan het experiment zijn opgenomen in de Regeling Flexstuderen.

De regeling voor herkansen van tentamens en de geldigheidsduur van tentamenresultaten is conform de OER van de betreffende faculteit.

Studenten die zich willen aanmelden voor flexstuderen, en onder minimaal één van de bovenstaande doelgroepen vallen, kunnen zich vóór 1 juli melden bij de coördinator flexstuderen (flexstuderen@tilburguniversity.edu).