Studeren doe je in Tilburg

Flexstuderen aan Tilburg University

Het is mogelijk (voor geselecteerde doelgroepen en onder bepaalde voorwaarden) om deel te nemen aan de pilot Flexstuderen.

Januari 2023: voornemen om flexstuderen niet voor te zetten

Recent zijn wij door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap geïnformeerd over het voornemen om het experiment met flexstuderen op dit moment niet voort te zetten. De vraag naar de wenselijkheid van wettelijke verankering van flexstuderen wordt onderdeel van het bredere gesprek over flexibilisering van het onderwijs, binnen de toekomstverkenningen van het hoger onderwijs. Deze gesprekken zullen later dit jaar worden voortgezet.

Indien het experiment niet wordt verlengd, betekent dit dat het vanaf september 2023 niet meer mogelijk zal zijn om gebruik te maken van het huidige flex-studiebeleid binnen Tilburg University. Zonder wettelijke basis is het voor instellingen niet mogelijk om deze regeling aan studenten aan te bieden. De studenten van Tilburg University die momenteel deelnemen aan de flex-studie regeling zijn persoonlijk geïnformeerd over de recente ontwikkelingen.

Vanaf collegejaar 2019-2020 zijn de voorwaarden voor deelname aan het experiment versoepeld

Flexstuderen maakt het mogelijk om in het collegejaar minder vakken te volgen, met een minimum van 18 ec en een maximum van 42 ec per collegejaar (het is mogelijk om onder aangepaste voorwaarden in februari te starten) minimaal 9 ec wanneer gestart wordt in februari, en alleen te betalen voor de gekozen te volgen vakken (plus 15% opslag voor administratiekosten).
Het is mogelijk om gedurende in maximaal 6 collegejaren te flexstuderen (waarbij op dit moment collegejaar 2022-2023 het laatste jaar is).

In de pilot fase staat flexibel studeren alleen open voor studenten uit de volgende doelgroepen:

  1. Topsporters (studenten met een geregistreerde topsportstatus van de universiteit); met een maximum van 19 inschrijvingen per collegejaar
  2. Mantelzorgers (door de studentendecanen aangemerkt als mantelzorger); met een maximum van 19 inschrijvingen per collegejaar
  3. Ondernemers (onderdeel van Brabant Startup Alliance van Tilburg University: Braventure); met een maximum van 19 inschrijvingen per collegejaar
  4. Chronisch zieken (door de studentendecanen aangemerkt als chronisch ziek); met een maximum van 18 inschrijvingen per collegejaar
  5. Zwangere studenten: Een student die haar (of zijn/haar partners) zwangerschap gemeld heeft bij de studentendecaan (inclusief geleverd bewijsmateriaal).
  6. Studenten met kinderen: een student die zorg draagt voor zijn/haar minderjarig biologisch, geadopteerd of erkend kind. Studenten die zorg dragen voor hun pleegkind, stiefkind of aanstaand adoptiekind kunnen ook in aanmerking komen. Het kind dient dan wel bij de student te wonen volgens de Basisregistratie Personen.

Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. (Wanneer er ruimte is binnen totale quotum van 75 inschrijvingen kan er binnen de doelgroepen geschoven worden in aantallen).

De aanvraag heeft geen betrekking op een van flexstuderen uitgesloten opleidingen, te weten:

  • Bachelor Global Law; croho code 56475
  • Bachelor Data Science (joint degree); croho code 55018
  • Master Data Science en Entrepeneurship (joint degree); croho code 65018
  • Master Communicatie- en informatiewetenschappen (research); croho code 60834

Studenten stemmen, bij deelname aan het experiment, in met het verlenen van medewerking aan de evaluatie van het experiment flexstuderen.

De regels omtrent deelname en (vroegtijdige) beëindiging van deelname aan het experiment zijn opgenomen in de Regeling Flexstuderen.

De regeling voor herkansen van tentamens en de geldigheidsduur van tentamenresultaten is conform de OER van de betreffende faculteit.