Studenten Tilburg University Landelijk Operationeel Team

Tien Tilburgse onderzoekers ontvangen NWO-subsidie voor corona research

Applaus 4 min. Clemens van Diek

Tien aanvragen van Tilburgse wetenschappers zijn door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gehonoreerd in de zogenaamde 'Corona fast-track' call. Het gaat daarbij om voorstellen voor het verzamelen van gegevens die alleen tijdens de COVID-19-crisis kunnen worden vergaard en over maatschappelijke vraagstukken die tijdens de coronacrisis ontstaan. Van de uiteindelijk 32 door de NWO gehonoreerde voorstellen zijn er maar liefst 10 toegewezen aan Tilburg University. Met trots presenteren we een selectie.

1. Ouderschap in tijden van COVID-19

Dr. Madelon Hendricx-Riem (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, TSB)

De COVID-19 uitbraak heeft het gezinsleven flink ontregeld. Schoolsluitingen, thuiswerken, social distancing: dit is vooral voor ouders een zware taak. Waarom zijn sommige ouders in staat hun gezin goed te laten functioneren en andere niet? Madelon zoekt antwoord op deze vraag door ouderschap tijdens COVID-19 te bestuderen in drie landen: China, Italië en Nederland. De studie resulteert in kennis over factoren die de kans op problematisch ouderschap verhogen. Deze kennis is nodig om probleemgezinnen tijdens COVID-19 te helpen.

corona man brengt eten

2. Waarom houden mensen zich (niet) aan de preventieve maatregelen van COVID-19?

Dr. Nadine Bol (Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, TSHD)

De COVID-19-pandemie vereist drastische maatregelen om een onbeheersbare verspreiding van het virus te voorkomen. We weten echter niet goed hoe mensen op dergelijke maatregelen reageren. Nadine bestudeert de impact van factoren die verband houden met risicoperceptie en mediagebruik op de naleving van preventieve maatregelen. Ze gaat clusters identificeren van de Nederlandse bevolking die bijzonder risico lopen op niet-naleving, wat essentieel is voor het bedenken van adequate, op maat gesneden communicatiestrategieën voor deze en toekomstige crises.

NWO en OCW stellen 15 mln beschikbaar voor onderzoek dat meteen moet worden uitgevoerd

3. Coronacrisis: effecten op lange termijn op gezondheid, houding en gedrag voor Nederlandse huishoudens

Dr. Bettina Siflinger (Tilburg School of Economics and Management, TiSEM)

Tot nu toe zijn de huishoudens in het LISS-panel tweemaal ondervraagd over de impact van de coronacrisis op het dagelijks leven in Nederland. Hierbij is onder meer in kaart gebracht hoe Nederlanders omgaan met arbeidsomstandigheden, kinderopvang en onzekere verwachtingen. We stellen voor dit onderzoek in het vervolg van de crisis voort te zetten in mei 2020 een derde keer te ondervragen. Dit zal het effect van de crisis op het arbeidsaanbod en de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking verduidelijken.

4. Angst voor het coronavirus

Dr. Gaëtan Mertens (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, TSB)

Veel mensen ervaren angst voor COVID-19. Angst is een gepaste emotie zolang de pandemie duurt. Echter, zodra deze pandemie onder controle is, is het van belang dat angst en gerelateerd veiligheidsgedrag afnemen. Zo niet, dan kan deze voortdurende angst ongewenste gevolgen hebben, zoals mentale problemen (op het individuele niveau) en economische recessie (op het niveau van landen). In dit project willen we de mate van angst voor het Coronavirus meten in de tijd.

5. Incidentie van COVID-19 onder migranten in het centrale Middellandse Zeegebied

Prof. dr. Mirjam van Reisen (Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, TSHD)

Onderdetectie van COVID-19 infectie en migratieverplaatsingen van kwetsbare migranten, vormen een risico voor management van COVID-19 in het centrale Middellandse Zeegebied. Vanwege oorlog en moeilijke omstandigheden, inclusief lock-down, is weinig informatie beschikbaar over infecties en verplaatsingen van migranten. Dit ondermijnt de controle van COVID-19. Het vormt een risico voor gezondheid van migranten en verspreiding naar Europa als bestemmingsregio. Open real-time data van (vermoedelijke) incidentie van COVID-19 infectie onder migranten, en hun bewegingen is belangrijk voor onderzoekers en beleidsmakers.

Alle toegewezen Tilburgse voorstellen zijn hier te vinden. 

foto onder: Shutterstock/Ruwan Walpola

coronavirus chemicus

Achtergrond corona call

De coronacrisis roept veel nieuwe vragen op. Er is dringend behoefte aan onderzoek in het hele spectrum van disciplines, variërend van medisch en gezondheidsonderzoek tot onderzoek in de geestes-, gedrags-, natuurwetenschappen en techniek. Onderzoek dat essentieel is om een kennisbasis op te bouwen voor politieke en algemene besluitvorming. De beslissingen zullen cruciaal zijn voor de samenleving, zowel op de korte termijn - om de coronacrisis te bestrijden - als op de lange termijn - om ons door het post-coronatijdperkte loodsen. De call is gericht op onderzoek dat nu moet worden uitgevoerd, met name onderzoek naar medische en gezondheidskwesties die in de samenleving spelen.

Het gaat om essentieel onderzoek ten behoeve van politieke en algemene besluitvorming

Onderzoeksthema’s

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NWO stellen gezamenlijk € 15 miljoen (OCW € 2 miljoen, NWO € 13 miljoen) beschikbaar voor spoedeisend medisch, sociaal en maatschappelijk onderzoek. Thema's zijn bijvoorbeeld de bestrijding van de pandemie, de ontwikkeling van geneesmiddelen, verbeteringen in de huidige zorg, het gedrag van de bevolking en gedragsveranderingen in Nederland en de invloed daarvan op de verspreiding van het virus. Denk ook aan de sociale en economische gevolgen en de impact van maatregelen op het welzijn van de Nederlandse bevolking. Noodzakelijk is ook onderzoek met betrekking tot het virus zelf tot onderzoek naar de verspreiding en effectieve bestrijding van het virus en onderzoek naar de effecten van sociaal isolement.

Publicatiedatum: 3 mei 2020