Bachelor Filosofie

Beroepen Filosofie en aansluitende masters

In de bachelor Filosofie ontwikkel je kennis en vaardigheden waarmee je bijvoorbeeld aan de slag kunt als onderzoeker, beleidsadviseur of ethisch deskundige. Als je bent afgestudeerd, kun je vanzelfsprekendheden op een systematische en kritische manier ter discussie te stellen. Je bent daardoor in staat om een frisse kijk te bieden op wat er speelt in de samenleving. Met de bachelor heb je een divers beroepsperspectief.

Mogelijke banen Filosofie

De meeste studenten kiezen er na het behalen van hun bachelordiploma voor om een masteropleiding te volgen. Met Filosofie heb je gunstige carrièremogelijkheden. Afgestudeerden komen bijvoorbeeld terecht bij de overheid, in het onderwijs of worden zelfstandig ondernemer

Wat kun je worden met Filosofie?

  • Als beleidsadviseur ontwikkel je beleid voor het oplossen van problemen of het voorzien in de behoeften van een organisatie of de maatschappij. Dit doe je bijvoorbeeld voor een gemeente die de kloof tussen arm en rijk wil verkleinen, of voor een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in de organisatie wil verankeren. Je bent nauw verbonden met wat er speelt in de maatschappij, en onderhoudt daarom een netwerk binnen en buiten de organisatie waar je werkzaam bent.  

  • Als onderzoeker probeer je door te dringen tot de kern van complexe kwesties en tot nieuwe inzichten te komen die de wetenschap of de maatschappij verder kunnen helpen. Jouw analytisch inzicht en vermogen om abstract te denken, scherp te argumenteren en heldere definities te formuleren, maken dat jij nieuw licht kunt schijnen op kwesties en anderen tot denken of handelen kunt aanzetten.

  • Als ethisch deskundige toets je of het beleid van een bedrijf of organisatie wel strookt met belangrijke normen en waarden in de maatschappij. Je kunt ook zelf voorstellen doen voor beleid. Je kijkt daarbij bijvoorbeeld of beleid aansluit bij onze opvattingen over duurzaamheid, rechtvaardigheid en inclusie. 

Afgestudeerden gaan bijvoorbeeld aan de slag bij ABN AMRO Bank, Deloitte, de Autoriteit Financiële Markten, Gemeente Eindhoven, Fontys Hogeschool, of als freelance trainer of adviseur.

Aansluitende masters Filosofie

Na het behalen van je bachelordiploma kun je je meteen oriënteren op een baan, maar je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk door een masteropleiding te volgen. Met Filosofie heb je een ruime keuze aan masteropleidingen bij Tilburg University. Voor sommige masters moet je specifieke (keuze)vakken hebben gevolgd tijdens je bachelor. Bekijk hiervoor de informatie over toelating en aanmelden voor de masteropleiding van jouw keuze. Met jouw bachelordiploma heb je bijvoorbeeld toegang tot de volgende masteropleidingen in Tilburg: 

Students at their graduation ceremony

Loopbaan orientatie

Student Career Services ondersteunt jou graag in de voorbereiding op je carrière en de overgang naar de arbeidsmarkt. Ze zijn er voor jou vanaf het moment dat je aan je studie begint tot aan één jaar na afstuderen.

Lees meer