Bachelor LAS

Programma en vakken University College Tilburg: Liberal Arts and Sciences

University College Tilburg biedt een Liberal Arts and Sciences opleiding aan die diverse wetenschappelijke disciplines combineert, waaronder: Rechten, Economie, Filosofie, Sociologie, Psychologie en Cognitieve Neurowetenschappen. Dit intensieve studieprogramma stelt je in staat om je te ontwikkelen tot een kritische denker, een betrokken burger en een academisch geschoolde professional.

Video: deze opleiding in het kort (03:10)

Structuur en inhoud van het programma

Het eerste jaar volg je gemeenschappelijk een kerncurriculum dat je kennis laat maken met de verschillende wetenschappelijke disciplines. Zo ontdek je welke richting jou het meest aanspreekt. Je specialiseert je in het tweede jaar in deze richting door een van de volgende majors te kiezen:

 • Social Sciences: Human Behavior
 • Law in an International Context
 • Arts and Humanities: Past-Present-Future
 • Business and Economics
 • Cognitive Neuroscience: Brain and Cognition

De eerste twee jaar bieden je een stabiel fundament. In het derde jaar heb je de vrijheid om je interesses te verkennen door een minorprogramma samen te stellen uit een breed scala aan keuzevakken. Een interdisciplinaire minor in sustainability valt ook onder de mogelijkheden. Je kunt de minor ook gebruiken om je voor te bereiden op een specifiek masterprogramma. Daarnaast volg je een aantal online vakken en kun je in het derde jaar in het buitenland studeren

Alle ruimte dus om een uniek en eigen profiel te ontwikkelen! Je rondt je bacheloropleiding af met een bachelorscriptie. Afhankelijk van de door jou gekozen major behaal je een Bachelor of Arts of een Bachelor of Science diploma. 

Bekijk de inhoud van jaar 1

In het eerste jaar volgen alle studenten gezamenlijk een kerncurriculum dat voornamelijk bestaat uit introductievakken. Je maakt kennis met alle disciplines die binnen de opleiding aan bod komen en ontdekt waar jouw persoonlijke interesse het meest naar uitgaat.

Je volgt de volgende verplichte vakken:

 • European History: Politics & Culture
 • Thinking about Science
 • Individuals and Collectives: Introduction to Business and Economics and Social Sciences
 • Sustainable Consumption
 • Mind and Brain: Introduction to Cognitive Neuroscience
 • Imagining Justice: Introduction to Law & Humanities

Je kunt één van de volgende keuzevakken volgen:

 • Resilience, Happiness and Well-Being
 • Law and Economic (Dis)Harmony
 • Legal Fictions 
 • Religion and Economics
 • Discovering Diversity
 • Trust in Your Brain

Daarnaast volg je verschillende vaardighedenvakken zoals The Art of Speaking and Writing: Rhetoric in Theory and Practice I, The Art of Speaking and Writing: Rhetoric in Theory and Practice II, Introduction to Research Methods (LAS) en neem je deel aan een mentoraatsprogramma (PASS).

Bekijk de inhoud van jaar 2

Op basis van je ervaringen in het eerste studiejaar, kies je in het tweede jaar een major en specialiseer je je in één van de vijf disciplines:

 • Social Sciences: Human Behavior
 • Law in an International Context
 • Arts and Humanities: Past-Present-Future
 • Business and Economics
 • Cognitive Neuroscience: Brain and Cognition

Aanvullend op de verdiepende vakken die horen bij je major kun je je eigen programma verder vormgeven door een minorvak te kiezen, of te kiezen voor het vak Transatlantic Perspectives.

Minorvak

Het minorvak dat je kiest kan afwijken van de major die je hebt gekozen en biedt je dus de mogelijkheid om je kennis te verbreden. Je kunt echter ook kiezen voor een extra vak binnen je eigen major.

Transatlantic Perspectives (i.s.m. Roosevelt University Chicago, USA)

Het vak Transatlantic Perspectives wordt gegeven in samenwerking met Roosevelt University in Chicago. Dit is een unieke samenwerking waarbij studenten uit Tilburg en Chicago gezamenlijk online colleges volgen. Daarbij leren ze veel van elkaars perspectieven. Je kunt dit college jaar kiezen uit de vakken:

 • Inclusion and Exclusion in Criminal Justice
 • Representing History, Representing Trauma

Verder op deze pagina lees je meer over de vakken die horen bij elke specifieke major

Bekijk de inhoud van jaar 3

Tijdens het derde jaar volg je de laatste verdiepende vakken binnen de door jou gekozen major. Daarnaast heb je volop de ruimte om je eigen programma samen te stellen met o.a. een minor en een ‘Professional Practice’ vak.

De minor

Liberal Arts and Sciences studenten kunnen uit meerdere minoren kiezen, waaronder een interdisciplinaire minor in sustainability. Je minor kan verdiepend zijn binnen de door jou gekozen specialisatie, of juist verbredend in een ander vakgebied.

Professional Practice

Een belangrijk onderdeel van het derde jaar is om ervaring op te doen in de praktijk. De mogelijkheden binnen Professional Practice helpen je om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt kiezen tussen Current European Issues, Journalism, The Social Innovation Project of een stage.

Bachelorscriptie

Je rondt je bacheloropleiding altijd af met het schrijven van een scriptie. Je voert zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van je major, waarbij je de kennis, inzichten en vaardigheden gebruikt die je tijdens je opleiding hebt opgedaan.

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Majors binnen Liberal Arts and Sciences

Aan het eind van het eerste jaar kies je een richting in de vorm van je major. In het tweede en derde jaar volg je vakken die deel uitmaken van deze door jou gekozen specialisatie. Het curriculum ligt echter niet helemaal vast: je hebt ook de mogelijkheid om keuzevakken te volgen. Je kunt kiezen uit de majors: 

Social Sciences: Human Behavior

De major Social Sciences: Human Behavior richt zich op het menselijk gedrag, in kleine en grote groepen, in een geglobaliseerde samenleving.

 • Dit programma daagt je uit om je ideeën over identiteit en het menselijk gedrag grondig te herzien.
 • Je volgt vakken vanuit de wetenschapsgebieden Sociologie, Sociale Psychologie, Cultuur, Communicatie, Human Resource Management en Organisatiewetenschap.

Het mentoraatsprogramma loopt door gedurende jaar 2 en 3.

Bekijk de vakken en beschrijvingen

Law in an International Context

In de major Law in an International Context richt je je op het recht als sociaal en cultureel fenomeen, binnen een mondiale context.

 • Je leert hoe cognitieve, culturele, historische en contextuele elementen worden geïntegreerd binnen de wet. En hoe verschillende rechtsstelsels reageren op specifieke sociale of mondiale problemen. Je bekijkt de wet als middel om de samenleving vorm te geven en te sturen.
 • Het programma biedt je een inleiding op de verschillende rechtsgebieden vanuit een vergelijkend perspectief. Je raakt bekend met zowel Europees als internationaal recht.
 • Het programma biedt interactieve lezingen en seminars, met veel ruimte voor debat. Ook is er ruimte voor het gebruik van juridische onderzoeksmethoden.

Het mentoraatsprogramma loopt door gedurende jaar 2 en 3.

Bekijk de vakken en beschrijvingen

Arts and Humanities: Past-Present-Future

Binnen de major Arts and Humanities: Past-Present-Future bestudeer je de verschillende strategieën die de mens gebruikt om de wereld om ons heen (en binnenin ons) te interpreteren en betekenis te geven. In het programma maak je kennis met disciplines als cultuurstudies, digital humanities, geschiedenis, hermeneutiek, filosofie, ethiek, literatuurstudies, kunstgeschiedenis en rituelen studies.

In kleine en interactieve colleges bespreek je bijvoorbeeld de volgende vraagstukken:

 • Heeft politiek alles te maken met economie?
 • Wat kan de oude Griekse en Romeinse literatuur ons leren over ‘incels’, de Amerikaanse politieke ‘alt-right’ groepering, gevechtstrauma’s en genderrollen?
 • Wat hebben moderne kunst en onze hedendaagse manier van reizen gemeen met religie? En waarom is islamitisch fundamentalisme zo romantisch?

Naast een solide multidisciplinaire basis, biedt het programma je vaardigheden op het gebied van kritische analyse, innovatief onderzoek en uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie.

Bekijk de vakken en beschrijvingen

Business and Economics

Met deze major verkrijg je een uitgebreid inzicht in de bedrijfswereld en haar bredere rol in de samenleving.

 • Je ontwikkelt specialistische kennis op het gebied van bedrijfskunde en economie en dompelt jezelf onder in thema’s als: marketing, boekhouding, financiën en management, evenals de economie van markten en landen.
 • Economische, zakelijke en maatschappelijke inzichten worden met elkaar verbonden. Immers, regeringen creëren kansen voor bedrijven, en organisaties dragen op hun beurt bij aan het aanpakken van maatschappelijke problemen. Bovendien worden er verbanden gelegd met historische perspectieven en inzichten vanuit het recht, de psychologie en sociologie.
 • Alle basisbegrippen komen in dit programma aan bod. Je bestudeert organisaties, de overheid, financiën, en sales (bedrijfskunde), maar bijvoorbeeld ook het gedrag van individuen en hoe prikkels gedragsverandering kunnen bevorderen (economische psychologie).

Bekijk de vakken en beschrijvingen

Cognitive Neuroscience: Brain and Cognition

Cognitieve Neurowetenschap is een relatief 'jong' onderzoeksveld in de wetenschap, en is voorgekomen uit vakgebieden zoals Psychologie, Neurowetenschap, Informatica, Biologie en filosofie. Binnen de major Cognitive Neuroscience: Brain and Cognition ontdek jij de fascinerende wereld van het menselijk brein.

 • De major behandelt een breed scala aan onderwerpen, zoals de fundamenten van het menselijk brein en gedrag, experimentele psychologie, klinische neuropsychologie, cognitieve wetenschap, computermodellering en programmering.
 • Je onderzoekt onder andere hoe het menselijk brein processen ondersteunt zoals perceptie, actie, aandacht, affectie, besluitvorming, taal, redeneren en sociaal gedrag.
 • Je bestudeert ook hoe dergelijke processen gedurende de levensduur van een mens evolueren en wat er gebeurt als de hersenen disfunctioneren.

Bekijk de vakken en beschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze bacheloropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Waarom UCT: Liberal Arts and Sciences in Tilburg?

 • Je volgt lessen in een internationale omgeving met studenten van over de hele wereld. Je leert van elkaars ervaringen en zienswijzen. Ook word je vaardig in het samenwerken in teams die worden gekenmerkt door diversiteit.
 • Je leert complexe maatschappelijke kwesties te doorgronden door deze vanuit meerdere perspectieven te benaderen.
 • De opleiding is officieel erkend voor het bieden van kleinschalig en intensief onderwijs. Tijdens de lessen is er ruimte om diep op de stof in te gaan. Je hebt veel interactie met je medestudenten én je docenten.
 • Er is ruim aandacht voor het ontwikkelen van relevante vaardigheden. Denk aan entrepreneurial skills, debatvaardigheden en vaardigheden in het omgaan met succes en tegenslag.
 • Verschillende vakken worden in teamverband aangeboden waarbij twee docenten uit verschillende vakgebieden gezamenlijk het vak geven. Hiermee laten ze je in de praktijk zien hoe je een vraag of probleem vanuit verschillende invalshoeken kunt benaderen.

Geïnteresseerd in de bachelor Liberal Arts and Sciences?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden