Achtergrond bachelor en

Vakkenpakket Psychologie

De bachelor Psychologie in Tilburg heeft een flexibel curriculum. Dit houdt het volgende in:

  • In het tweede en derde jaar kies je een major en een minor uit het aanbod van negen specialisatierichtingen. Alle combinaties zijn mogelijk: je kunt dus kiezen voor de combinatie die het beste bij jouw ambities past.
  • In principe start je in het tweede jaar met je major en volg je daarna je minor. Kom je er echter gedurende het tweede jaar achter dat je de focus toch op een ander gebied wilt leggen, dan kun je van de gekozen major je minor maken en volg je eerst je minor en daarna je major (zonder studievertraging).

Jaar 1

In het algemene eerste jaar van je bacheloropleiding maak je kennis met alle interessante aandachtsgebieden die een essentiële basis leggen voor je verdere Psychologie opleiding. Dit helpt je om in het tweede jaar een keuze te maken uit de majors en minors waarmee je je verder gaat specialiseren in specifieke vakgebieden binnen de Psychologie.

Kenmerkende vakken uit het eerste jaar zijn:

Functieleer

Je leert de basale functies van menselijk functioneren. Deze cursus beantwoordt vragen als: hoe werken onze zintuigen, hoe leren mensen, of hoe werkt ons geheugen?

Inleiding en Geschiedenis van de Psychologie

Je leert de moderne psychologie te begrijpen door te snappen waar ze vandaan komt. Deze cursus beantwoordt vragen als: zijn psychologische kenmerken aangeboren of aangeleerd, wat is de invloed van Freud op de psychologie, of waar komt de intelligentietest vandaan?

Methodenleer

Je leert hoe psychologisch wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit. Deze cursus beantwoordt vragen als: hoe zet je een goed onderzoek op, hoe meet je psychologische kenmerken, of hoe doe je onderzoek op een ethisch verantwoorde manier.

Academische Vaardigheden

Je leert alle vaardigheden die je nodig hebt om een wetenschappelijke bachelor te doen. Deze cursus beantwoordt vragen als: hoe lees je een wetenschappelijk artikel, hoe moet je logisch redenering, of hoe zet je een literatuuronderzoek op?

Hersenen en Gedrag

Je leert hoe de hersenen functioneren en hoe menselijke ervaring en gedrag daaraan gerelateerd zijn. Deze cursus beantwoordt vragen als: hoe ontwikkelen de hersenen zich, hoe werken zenuwen, of hoe werken slapen en dromen?

Persoonlijkheidspsychologie

Je leert hoe en waarom mensen van elkaar verschillen. onderzoekt de eigenschappen die typerend zijn voor individuen. Deze cursus beantwoordt vragen als: wat voor typen persoonlijkheid zijn er, wat is ons zelfbeeld, of waarom reageren mensen anders op stress en ziekte?

Sociale psychologie

Je leert hoe gedachten, gevoelens en gedrag van mensen beïnvloed worden door de aanwezigheid van anderen. Deze cursus beantwoordt vragen als: hoe vormen mensen indrukken van anderen, waarom voelen we ons aangetrokken tot sommige mensen en juist niet tot anderen, of waarom zijn sommige mensen agressief?

Filosofie voor psychologen

Je leert hoe de filosofie van het bewustzijn belangrijk is voor psychologen. Deze cursus beantwoordt vragen als: wat is het bewustzijn, wat is het “ik”, of wat is de relatie tussen hersenen en bewustzijn?

Inleiding Statistiek

Je leert de basiskennis van de statistiek en hoe die toegepast kan worden in de psychologie. Deze cursus beantwoordt vragen als: hoe beschrijf je een set van observaties, hoe test ik of groepen mensen van elkaar verschillen, of hoe gebruik ik computerprogramma’s om statistische analyses te doen?

Ontwikkelingsleer

Je leert hoe mensen zich ontwikkelen van de conceptie tot ouderdom. Deze cursus beantwoordt vragen als: hoe is de emotionele ontwikkeling van kinderen, wat zijn de cognitieve gevolgen van ouderdom, of hoe is de interactie tussen aanleg en omgeving?


Psychopathologie

Je leert wat voor soort psychische stoornissen er zijn, waar ze vandaan komen en wat voor behandelingsmethoden er zijn. Deze cursus beantwoordt vragen als: wat is schizofrenie, hoe behandel je eetstoornissen, of wat gebeurt er bij mensen die depressief zijn?

Jaar 2

Naast een aantal verbredingsvakken en statistiekvakken kies je in het tweede jaar een unieke major die de kern van je verdere opleiding zal vormen. Je krijgt in elk blok een specialisatievak, je leert beroepsvaardigheden in de door jou gekozen major en je doet in een klein groepje onder begeleiding onderzoek.

De verbredingsvakken Biologische Psychologie, Culturele Psychologie en Sociologie plaatsen je kennis van het eerste jaar in een bredere context. De statistiekvakken Testtheorie en testdiagnostiek, Correlationele Onderzoeksmethoden en Experimentele Onderzoeksmethoden verdiepen je methodologische en statistische kennis.

Daarnaast kies je één van de negen Tilburgse majors:

Deze majors geven je een uniek vakkenpakket en bereiden je goed voor op het laatste bachelorjaar en de aansluitende masters.

Jaar 3

Je sluit je major in het derde jaar af met een op de beroepspraktijk gericht vak. Na het afronden van je major geef je een individuele invulling aan je studie (differentiatie) door het kiezen van een minor en twee keuzevakken.

Aan het begin van je derde jaar volg je het laatste vak op het gebied van statistiek, dat gericht is op het toepassen van alle opgedane kennis in de onderzoekspraktijk. Daarna kies je je minor (3 vakken) uit één van de negen specialisatierichtingen.

Ook kies je nog twee keuzevakken op het gebied van je interesse. Dit kunnen vakken zijn uit de Psychologieopleiding, maar ook daarbuiten. Je kunt zowel je minor als je keuzevakken ook in het buitenland doen of aan een andere faculteit van Tilburg University. Je sluit je opleiding af met een bachelorthesis op het gebied van je major.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact