Bachelor Psychology

Inschrijven voor BSc Psychologie

Deze website wordt regelmatig geüpdatet.

De bacheloropleiding Psychologie is een opleiding met een selectieprocedure (numerus fixus). De inschrijfperiode voor het academisch jaar 2022-2023 liep van 1 oktober 2021 tot en met 15 januari 2022. Het is niet meer mogelijk om je alsnog aan te melden voor deze opleiding voor 2022-2023.

Welke aanmeldprocedure moet je volgen?

Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure

Voor het studiejaar 2022-2023 geldt een selectieprocedure (numerus fixus). Doordat er een numerus fixus van toepassing is, kan dit betekenen dat niet iedereen die Psychologie in Tilburg wil studeren kan worden toegelaten.

 • Er zijn 600 plaatsen beschikbaar aan Tilburg University. Deze plaatsen worden verdeeld over de Nederlandstalige en Engelstalige opleiding en er is geen vast aantal plaatsen per taalvariant van de opleiding psychologie.
 • Het toekennen van het rangnummer gaat naar gelang de uitkomsten van de selectieprocedure.

A) Check of je toelaatbaar bent

Met een vwo- of hbo-diploma

Je kunt je met een Nederlandse vooropleiding aanmelden voor de bacheloropleiding Psychologie als je over één van de volgende diploma's beschikt:

 • Vwo-diploma, ongeacht het profiel (voor Cultuur en Maatschappij wordt wel Wiskunde A of C aangeraden).
 • Vwo-diploma behaald in 1999 of eerder, met een voldoende voor Wiskunde A, B, C of D in het pakket. Dat wil zeggen: minstens een zes op je eindlijst. 
 • Hbo-diploma (hbo-gediplomeerden wordt dringend aangeraden om de wiskundetoets te volgen).
Met een hbo-propedeusediploma

Je hebt een Nederlands hbo-propedeusediploma (behaald in 1986 of later) met een voldoende voor wiskunde op minimaal havo-eindexamenniveau (wiskunde A óf B)

 • Om met succes deze bachelor te kunnen doorlopen, moet je minimaal kennis van wiskunde (A óf B) op het niveau havo hebben. Uit ervaring blijkt dat studenten die hun wiskunde niet goed beheersen vaak problemen hebben met de onderzoeksvakken en daardoor studievertraging oplopen.
 • Zonder een voldoende voor wiskunde op minimaal havo-eindexamenniveau (wiskunde A óf B), ben je verplicht om deel te nemen aan de wiskundetoets die de faculteit aanbiedt. Je krijgt hiervan apart bericht van de Examencommissie. Meer informatie over de wiskundetoets vind je op de pagina Testimonium Wiskunde.

Ben je niet in het bezit van de vereiste diploma's en 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsexamen doen: het Colloquium Doctum.

B) Houd rekening met de deadlines

 • Je kunt je vanaf 1 oktober 2021 tot 15 januari 2022, 23.59 uur via Studielink inschrijven voor het collegejaar 2022-2023.
 • Na je registratie in Studielink moet je voor de selectieprocedure een aantal documenten uploaden in ons online aanmeldsysteem OSIRIS AanmeldMeer informatie hierover ontvang je per e-mail, vrijwel direct nadat je je Studielink registratie hebt voltooid. Check hieronder (Stap 2: Verzamel de documenten voor de selectieprocedure) welke documenten je moet uploaden en wanneer je dit moet doen.
 • Op 15 april 2022 krijg je van Studielink bericht wat jouw rangnummer is en of je al dan niet meteen je plaats kunt accepteren (rangnummers 1-600) of dat je op de wachtlijst staat (alle plaatsen met een rangnummer hoger dan 600). 
  • Ontvang je op 15 april 2022 een rangnummer tussen 1-600, dan kun je je plaats uiterlijk tot 28 april 2022 accepteren. Doe je dat niet, dan vervallen je plaats en je inschrijving en vervolgens wordt jouw plaats toegekend aan de volgende kandidaat op de wachtlijst. 
  • Sta je op de wachtlijst (rangnummer hoger dan 600) en krijg je op een later moment (na 15 april 2022) alsnog een plaats toegekend, dan dien je deze binnen 14 dagen te accepteren via Studielink. 
  • NB: Je rangnummer is uniek en blijft ongewijzigd – ook als je op de wachtlijst staat en op een later moment een plaats krijgt toegekend.
  • Meer informatie over het accepteren, weigeren of afwachten van een plaats vind je op de website van Studielink.

C) Doorloop de toelatings- en aanmeldprocedure

Om te worden toegelaten tot deze bacheloropleiding moet je jezelf inschrijven bij Studielink en vervolgens een toelatingsprocedure doorlopen bij de universiteit. Voor de toelatingsprocedure hebben we een aantal digitale documenten van je nodig.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over deze aanmeld- en selectieprocedure.

Voor vragen rondom de Numerus Fixus aanmeld- en selectieprocedure kun je contact opnemen met de Admission Coördinator Numerus Fixus via psychology-numerusfixus@tilburguniversity.edu.

Stap 1: Schrijf je in bij Studielink

Alle studenten in Nederland moeten zich voor de studie van hun keuze inschrijven bij Studielink 

 • Zorg ervoor dat je jezelf inschrijft voor het juiste programma.
  • De naam van de Nederlandstalige bacheloropleiding in Studielink is:
   B Psychologie (Nederlands)
  • De naam van de Engelstalige bacheloropleiding in Studielink is:
   B Psychology (English)
 • Meld je aan met een e-mailadres dat je regelmatig gebruikt. Tilburg University zal je op dit e-mailadres belangrijke informatie sturen om je aanmelding af te kunnen ronden.
 • Op de website van Studielink vind je een stappenplan met uitleg over het inschrijfproces. Heb je vragen over deze inschrijfprocedure? Kijk dan in de VRAAGbaak van Studielink.
 • De aanmelddeadline is 15 januari 2022, 23.59 uur (Nederlandse tijd)

Inschrijven via Studielink

Let op: om toegelaten te kunnen worden tot deze bacheloropleiding moet je naast je inschrijving in Studielink ook de volgende stappen in deze procedure doorlopen.

Stap 2: Verzamel de documenten voor de selectieprocedure

Na je inschrijving via Studielink (stap 1) volgt een selectieprocedure van de universiteit waarvoor je een aantal documenten moet uploaden in ons online aanmeldsysteem OSIRIS Aanmeld. We raden je aan om tijdig te beginnen het verzamelen van de vereiste documenten. 

Digitale documenten die je tijdens de selectieprocedure als pdf in OSIRIS Aanmeld moet uploaden

Ben je al in het bezit van een vwo-diploma?

Dan dien je in OSIRIS Aanmeld je definitieve vwo cijferlijst* en het bijbehorende vwo-diploma te uploaden. Dit doe je bij voorkeur zo snel mogelijk na je registratie in Studielink maar uiterlijk op 31 januari 2022.

Zit je momenteel in vwo 6?

Op landelijk niveau is bepaald dat de berekening van het gemiddelde cijfer voor scholieren die momenteel in vwo 6 zitten, gebaseerd zal worden op de schoolexamens (SE) cijfers die tot 15 januari 2022 behaald worden. Tevens is op landelijk niveau met middelbare scholen afgesproken dat zij de SE cijferlijsten zo snel mogelijk na 15 januari 2022 aanleveren aan scholieren. 

Je dient alleen je SE cijferlijst* (peildatum 15 januari 2022) te uploaden. We verzoeken je vriendelijk om zo snel mogelijk na ontvangst van je SE cijferlijst je aanmelding in OSIRIS Aanmeld te doen, maar uiterlijk op 31 januari 2022

Een foto van bijvoorbeeld Magister of een print screen van je mobiele telefoon is niet officieel en wordt niet geaccepteerd.   

Let op: hoewel je je aanmelding in OSIRIS Aanmeld mogelijk pas na 15 januari 2022 kunt doen, dien je je wel uiterlijk 15 januari 2022 23.59 uur in Studielink in te schrijven! 

Ben je in het bezit van een havo-diploma en volg je momenteel een hbo-propedeusejaar?

Dan dien je in OSIRIS Aanmeld je definitieve havo cijferlijst* en het bijbehorende havo-diploma te uploaden.

Daarnaast dien je je officiële* bewijs van inschrijving aan een hbo-instelling of een officiële* tussentijdse cijferlijst van je propedeusejaar te uploaden. De cijfers van een tussentijdse cijferlijst worden niet gebruikt voor het berekenen van je gemiddelde cijfer, maar de tussentijdse cijferlijst of het bewijs van inschrijving wordt door ons bekeken om te controleren of je daadwerkelijk bezig bent met een propedeusejaar om het hbo propedeuse certificaat te behalen.

Bovenstaande doe je bij voorkeur zo snel mogelijk na je registratie in Studielink maar uiterlijk op 31 januari 2022.

Ben je al in het bezit van een hbo-propedeusecertificaat of van een diploma van een volledig afgeronde hbo-opleiding?

Dan dien je in OSIRIS Aanmeld je definitieve* hbo-propedeuse cijferlijst en het bijbehorende propedeusecertificaat te uploaden. Dit doe je bij voorkeur zo snel mogelijk na je registratie in Studielink, maar uiterlijk op 31 januari 2022.

Staat jouw vooropleiding niet in een van bovenstaande omschrijvingen vermeld?

Heb je bijvoorbeeld een andere vooropleidingsachtergrond, zoals vmbo, mbo en ben je nu bezig met een hbo-propedeusejaar of ben je een colloquium doctum-kandidaat? Neem eerst contact op met de Admission Coördinator Numerus Fixus voor nadere informatie rondom welke documenten je dient te uploaden. Bovenstaande doe je liefst zo snel mogelijk na je registratie in Studielink maar bij voorkeur ten laatste op 22 januari 2022 zodat je uiterlijk 31 januari 2022 je aanmelding in OSIRIS Aanmeld kunt voltooien

* Wat is een definitieve of officiële cijferlijst?

Een definitieve of officiële cijferlijst betekent dat dit document tenminste jouw naam moet bevatten en dat het document ondertekend en gestempeld moet zijn door de school/instelling. Dit betekent dat print screens of foto’s van bijvoorbeeld Magister of een andere digitale omgeving niet geaccepteerd worden. 

Stap 3: Upload de vereiste documenten in ons online aanmeldsysteem

Upload de vereiste documenten als pdf in ons online aanmeldsysteem

Naast je registratie in Studielink is het noodzakelijk om ook een aanmelding in te dienen in OSIRIS Aanmeld.

Binnen maximaal 24 uur nadat je je registratie in Studielink hebt voltooid, ontvang je automatisch twee e-mails van Tilburg University.

 1. Een e-mail met je Tilburg University account gegevens (bewaar deze informatie goed, je hebt deze gegevens in een later stadium nodig).
 2. De andere e-mail bevat meer informatie over je OSIRIS Aanmeld accountgegevens en hoe je de aanmelding in OSIRIS Aanmeld kunt indienen.
 • De aanmelding in OSIRIS Aanmeld start met het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier met vragen rondom vooropleiding(en) en dergelijke.
 • Vervolgens word je verzocht een aantal documenten te uploaden. De documenten die je met jouw vooropleiding moet uploaden zijn hierboven beschreven in Stap 2: Verzamel de documenten voor de selectieprocedure.
 • Na het voltooien van je aanmelding starten wij met de beoordeling. Je ontvangt binnen 6 weken bericht over de uitkomst.
 • De deadline voor het indienen van je aanmelding in OSIRIS Aanmeld is 31 januari 2022.
Stap 4: Doorloop de selectieprocedure

Bij het bachelorprogramma Psychologie bepaalt een selectiecommissie of je tot de opleiding kunt worden toegelaten.

Voor de selectie gelden de volgende criteria: 

 • A. Het gemiddelde eindcijfer
 • B. Een selectieopdracht bestaande uit een kennistoets
 • C. Een selectieopdracht bestaande uit een motivatieopdracht

Selectieopdrachten B (kennistoets) en C (motivatieopdracht) worden online afgenomen. De kennistoets vindt plaats op donderdag 10 maart 2022 en duurt 75 minuten. Over het exacte tijdstip ontvang je tussen eind januari en eind februari nader bericht. De motivatieopdracht wordt opengesteld van donderdag 10 maart tot vrijdag 11 maart 2022, 16.00 Nederlandse tijd. 

Voorbereiding op de kennistoets en motivatieopdracht

 • Als je bericht hebt ontvangen dat je (al dan niet voorwaardelijk) aan de toelatingseisen voldoet, ontvang je in principe tussen eind januari en eind februari een uitnodiging voor de kennistoets en de motivatieopdracht evenals nadere informatie en instructies.
 • Je kunt je voorbereiden voor de kennistoets. Het studiemateriaal zal beschikbaar gesteld worden van woensdag 2 maart 10.00 uur Nederlandse tijd tot en met woensdag 9 maart 17.00 uur Nederlandse tijd. Meer informatie wordt bekend gemaakt in de uitnodiging (zie het punt hierboven). 
 • Het studiemateriaal is volledig Engelstalig, ongeacht of je je hebt aangemeld voor de Nederlandstalige of Engelstalige opleiding.
 • Het studiemateriaal zal bestaan uit literatuur en meerdere videoclips over drie psychologie gerelateerde thema's/onderwerpen.
 • De kennistoets bevat geen wiskundige of statistiek gerelateerde onderdelen.
 • De taal van de kennistoets wordt bepaald door de taal van de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven. Heb je je ingeschreven voor Psychologie (Nederlandstalig), dan wordt de toets in het Nederlands afgenomen. Heb je je ingeschreven voor Psychologie (Engelstalig), dan wordt de toets in het Engels afgenomen.
 • Voor de motivatieopdracht kun je je niet voorbereiden. De taal van de motivatieopdracht wordt eveneens bepaald door de taal van de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven.

Totstandkoming ranglijst

De selectiecriteria A (gemiddeld cijfer) en B (resultaat kennistoets) worden gewogen in de verhouding van respectievelijk 40-60%.

Bij een gelijke eindscore van twee of meer kandidaten op basis selectiecriteria A en B wordt het rangnummer aan deze kandidaten toegekend op basis van hun score op de kennistoets; d.w.z.: de volgorde van de rangnummers van deze kandidaten wordt bepaald door de hoogte van hun score op de kennistoets. Indien aan kandidaten na toepassing van het voorgaande geen uniek rangnummer kan worden toegekend, wordt de volgorde van de toe te kennen rangnummers bepaald door achtereenvolgens het cijfer voor het vak Engels, Wiskunde en Biologie.

Criterium C zal door de selectiecommissie worden gebruikt om te differentiëren tussen kandidaten aan wie ook na toepassing van bovenstaande geen uniek rangnummer kan worden toegekend.

Bekendmaking ranglijst

 • Op 15 april 2022 krijg je van Studielink bericht wat jouw rangnummer is en of je al dan niet meteen je plaats kunt accepteren (rangnummers 1-600) of dat je op de wachtlijst staat (alle plaatsen met een rangnummer hoger dan 600). 
 • Ontvang je op 15 april 2022 een rangnummer tussen 1-600, dan kun je je plaats uiterlijk tot 28 april 2022 accepteren. Doe je dat niet, dan vervallen je plaats en je inschrijving en vervolgens wordt jouw plaats toegekend aan de volgende kandidaat op de wachtlijst. 
 • Sta je op de wachtlijst (rangnummer hoger dan 600) en krijg je op een later moment (na 15 april 2022) alsnog een plaats toegekend, dan ontvang je daarover direct bericht via Studielink. Je dient je deze binnen 14 dagen te accepteren via Studielink. 
 • NB: Je rangnummer is uniek en blijft ongewijzigd – ook als je op de wachtlijst staat en op een later moment een plaats krijgt toegekend.
 • Meer informatie over het accepteren, weigeren of afwachten van een plaats vind je op de website van Studielink.

Voor studiejaar 2022-2023: op de selectie- en toelatingsprocedure is het Reglement Selectie en Toelating Bachelor Psychologie Tilburg University 2022-2023 van toepassing zoals vastgesteld door het College van Bestuur van Tilburg University op 30 augustus 2021.

Verder van belang

 • Je kunt je voor maximaal twee numerus fixus-opleidingen tegelijkertijd aanmelden, bijvoorbeeld Psychologie Tilburg University + Psychologie Universiteit Maastricht.
 • Je kunt je maximaal twee keer aanmelden voor de selectieprocedure van de Bacheloropleiding Psychologie van Tilburg University. Selectieresultaten kunnen niet worden meegenomen naar een volgend jaar.
 • Een kandidaat die zijn plaatsingsbewijs niet accepteert, heeft één selectiepoging verbruikt. Indien hij/zij zich het jaar daarop weer aanmeldt, dient de gehele selectieprocedure opnieuw te worden doorlopen.

Voor vragen rondom de Numerus Fixus procedure kun je contact opnemen met de Admission Coördinator Numerus Fixus via psychology-numerusfixus@tilburguniversity.edu.

Stap 5: Wat je na je toelating en het accepteren van je plaats nog moet regelen

Wat leuk dat je bij Tilburg University wilt komen studeren! We heten je van harte welkom.  

Je vraagt je wellicht af wat je nog moet regelen voor de start van je studie:

 • Je inschrijving afronden en je collegegeld betalen
  Je krijgt van Tilburg University een e-mail met informatie over onder meer je studentnummer en je Tilburg University e-mailadres. Met dit Tilburg University account heb je toegang tot OSIRIS Student. Via OSIRIS Student kun je de persoonlijke status van je inschrijving raadplegen en zien of er nog actiepunten openstaan waaraan je nog moet voldoen. 
 • Regel de praktische zaken
  Voordat je kunt beginnen met je studie, zijn er een aantal belangrijke praktische zaken die je moet regelen, zoals de aanschaf van boeken en indien nodig studiefinanciering en huisvesting. 
 • Neem deel aan de introductieactiviteiten
  • Als aankomend student in Tilburg kun je deelnemen aan de TOP Week: een introductieweek voor alle nieuwe studenten die gaan studeren aan één van de hoger onderwijsinstellingen in Tilburg. De TOP Week vindt elk jaar plaats in de week voordat het nieuwe collegejaar van start gaat.
  • Tijdens de Programma Introductie ontvang je alle informatie die je nodig hebt om goed van start te gaan met je nieuwe studie. Ook maak je kennis met de onderwijscoördinator van je studie, de opleidingsdirecteur en je medestudenten. Deelname aan deze activiteit is verplicht. 

Check de volgende stappen om met je studie te starten

Heb je nog vragen?

We helpen je graag verder. Op elke pagina van de bachelorsite kun je contact met ons opnemen.

Voor vragen rondom de Numerus Fixus aanmeld- en selectieprocedure kun je contact opnemen met de Admission Coördinator Numerus Fixus via psychology-numerusfixus@tilburguniversity.edu. Bekijk ook onze antwoorden op veelgestelde vragen.