Students participating in a lecture

Premaster Data Science and Society

De premaster Data Science and Society is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

De premaster Data Science and Society duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Het programma is volledig Engelstalig.
  • Je kunt op twee momenten starten: eind augustus of eind januari.
Vakken premaster Data Science and Society

Geïnteresseerd in de MSc Data Science and Society?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden