Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven New Media Design

Na afronding van de mastertrack New Media Design ben je expert op het gebied van content- en interactieontwerp voor nieuwe media.

Kennis en vaardigheden

Met een specialisatie in New Media Design ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wereld van nieuwe media en weet je welke toegevoegde waarde nieuwe media kunnen hebben binnen allerlei domeinen: op de werkvloer, binnen het onderwijs, de gezondheidszorg, vrije tijd, entertainment, het dagelijks leven.

Je hebt een kritische blik op ontwerpprocessen en weet hoe je deze processen inricht om maximaal rekening te kunnen houden met gedrag en behoeften van gebruikers. Daarnaast weet je met welke factoren je rekening moet houden in een interactie-ontwerp en bij de presentatie van diverse soorten content in relatie tot de doelen die beoogd worden. Ook ben je in staat de bruikbaarheid en gebruikerservaring van een ontwerp te testen, de onderzoeksgegevens te interpreteren en op basis hiervan verbeteringen voor te stellen.

Met de kennis en vaardigheden waarover je na afstuderen beschikt, ben je uitstekend toegerust om ontwerpprocessen aan te sturen, zelf prototypes te ontwikkelen, ontwerpen en processen te evalueren, en klanten en opdrachtgevers te adviseren over proces- of ontwerpverbeteringen. Daarbij ben je in staat een brug te vormen tussen ontwerpers, programmeurs en de beoogde gebruikers.

Typische startposities:

 • User Experience (UX) Researcher
 • UX consultant
 • Service Designer
 • Concept developer

Afgestudeerden kunnen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Visual Designer bij Digital Power (previously Adversitement)
 • User Experience Designer bij Meander Medisch Centrum
 • UX Designer bij Humanoids
 • UX designer bij Voiceworks
 • User Experience Researcher & Tester bij Accenture
 • Digital Marketer bij Philips Innovation Services
 • Co-owner Spruit Digital  
 • UX designer bij Capgemini Netherlands
 • UX designer bij DSW Zorgverzekeraar
 • Director of Content Development (E-Learning) bij NovoLearning
 • Online strategist bij NRC
 • Business Analyst bij ABN AMRO Bank N.V. 
 • Campaign Operations Specialist bij Greenhouse
 • Digital Transformation Specialist bij Avisi

Alumni facts

 • 88% van onze studenten vindt binnen 6 maanden na afstuderen een baan
 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 3,12
 • Gemiddeld bruto-maandinkomen een jaar na afstuderen: € 2.492, - 

Bron: Nationale Alumni Enquête 2018 | n = 51,  Alumni Communicatie- en Informatiewetenschappen (alle tracks)

Na je master

Hulp bij de overstap naar de arbeidsmarkt

Geïnteresseerd in de New Media Design track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden