Students participating in a lecture

Programma en vakken New Media Design

Ontwikkel je tot een expert op het gebied van content- en interactieontwerp in relatie tot nieuwe media. Je vormt een academische blik op ontwerp- en evaluatieprocessen en leert de vaardigheden om deze processen en het ontwerp zelf te toetsen en te verbeteren.

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen bestaat uit 60 ECTS verdeeld over vier blokken, waarvan:

 • 6 inhoudelijke keuzevakken (36 ECTS in totaal)
 • 2 research skills keuzevakken (6 ECTS in totaal)
 • Masterthesis (18 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Inhoudelijke keuzevakken

Kies 6 inhoudelijke keuzevakken:

Om een specialisatieaantekening te krijgen op je diploma, moeten ten minste 4 van de vakken die je kiest het New Media Design (NMD) label hebben. De andere twee vakken mag je vrij kiezen uit het totale aanbod van keuzevakken van de MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen. Daartoe behoren ook keuzevakken met het label van de tracks Bedrijfscommunicatie en Digitale Media (BDM) en Communicatie en Cognitie (CC).

De volgende inhoudelijke vakken van de master Communicatie- en Informatiewetenschappen hebben het ‘NMD label’:

 • Responsible-UX Design (6 ECTS)
 • Emerging Technologies for Learning (6 ECTS)
 • The Human Mind in the Digital World (6 ECTS)
 • Design Research (6 ECTS)
 • Language, Technology & Cognition (6 ECTS)
 • Interactive Storytelling (6 ECTS)
 • Digital Food Marketing (6 ECTS)
 • Data and (Mis)information (6 ECTS)
 • Social Media: Risks & Opportunities (6 ECTS)
 • Language Technology & Society (6 ECTS)
 • Digital Health Communication (6 ECTS)
 • Creativity and Innovation (6 ECTS)
 • Virtual, Augmented, and Mixed Reality (6 ECTS)
 • Social Media Marketing (6 ECTS)
Research skills keuzevakken

Kies ten minste 2 research skills vakken uit het volgende aanbod:

 • Rapid Prototyping 
 • Usability and User Experience Evaluation 
 • Academic Writing
 • Analysis of Variance
 • Research Interview
 • Online Data Collection
 • Survey
 • Visual Thinking and Composition
 • Programming
 • Eye Tracking
 • Social Media Analytics
 • Annotation
Masterthesis

Je start met je Masterthesis (18 ECTS) in de eerste collegeweek van het derde blok van je studie en rondt deze aan het einde van het vierde blok af.

 • Voor je masterthesis doe je onderzoek naar een onderwerp gerelateerd aan New Media Design.
 • Je wordt gekoppeld aan een begeleider met expertise op het gebied van het thema waarvoor je je belangstelling aangeeft.
 • Onder bepaalde voorwaarden heb je de mogelijkheid om je thesisonderzoek te koppelen aan een onderzoeksvraag vanuit een bedrijf of organisatie.
Dual Degree met Wirtschaftsuniversität Vienna (+1 jaar)

Word een specialist op het gebied van bedrijfscommunicatie met speciale aandacht voor digitale en interculturele communicatie.

Met dit internationale Dual Degree programma behaal je twee masterdiploma’s: een van de Wirtschaftsuniversität (WU) Vienna in Oostenrijk en een van Tilburg University. 

 • Je start eind september aan de WU Vienna.
 • Een jaar later vervolg je het programma aan Tilburg University, waarbij je eind augustus start.
 • Een scholarship dekt een deel van je collegegeldkosten.

Meer over de Dual Degree met Wirtschaftsuniversität Vienna

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

New Media Design in het kort

 • Ontwikkel een kritische academische blik op ontwerpprocessen.
 • Leer methoden om te onderzoeken welke factoren de impact van nieuwe media vergroten.
 • Leer hoe je gebruikersbehoeften kunt vertalen naar doelmatige ontwerpen die aansluiten bij hoe mensen waarnemen, beslissen en zich gedragen.
 • Doe vaardigheden op op het gebied van visualisatie, experimenteer met interactive storytelling en leer hoe je prototypes maakt die je kunt testen onder gebruikers.
 • Word uitgedaagd om na te denken hoe new media kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals de empowerment van kwetsbare groepen of individuen.

Geïnteresseerd in de New Media Design track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden