Students participating in a lecture

Programma en vakken New Media Design

Ontwikkel je tot een expert op het gebied van content- en interactieontwerp in relatie tot nieuwe media. Je vormt een academische blik op ontwerp- en evaluatieprocessen en leert de vaardigheden om deze processen en het ontwerp zelf te toetsen en te verbeteren.

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen bestaat uit 60 ECTS verdeeld over vier blokken, waarvan:

 • 6 inhoudelijke keuzevakken (36 ECTS)
 • 2 Research Skills vakken (6 ECTS)
 • Masterthesis (18 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Keuzevakken

Kies 6 inhoudelijke keuzevakken (36 ECTS in totaal)

Om een specialisatieaantekening te krijgen op je diploma, moeten ten minste 4 van de vakken die je kiest het NMD-label hebben. De andere twee vakken mogen ook vakken met het NMD-label zijn. Je kunt ze echter ook kiezen uit een ruime selectie van vakken uit de tracks Communicatie en Cognitie en Bedrijfscommunicatie en Digitale Media. 

De volgende inhoudelijke vakken van de master Communicatie- en Informatiewetenschappen hebben het ‘NMD label’:

 • Human Media Interaction Theory (6 ECTS)
 • User Experience Design (6 ECTS)
 • Interactive Storytelling (6 ECTS)
 • Digital Food Marketing (6 ECTS)
 • Data and (mis)information (6 ECTS)
 • Persuasion & (Dis)agreement (6 ECTS)
 • Social Media: Risks & Opportunities (6 ECTS)
 • Language Technology & Society (6 ECTS)
 • Digital Health Communication (6 ECTS)
 • Creativity and Innovation (6 ECTS)
 • Resistance and Persuasion (6 ECTS)
 • Virtual, Augmented, and Mixed Reality (6 ECTS)
 • Social Media Marketing (6 ECTS)

Kies 2 Research Skills vakken (6 ECTS in totaal) uit het volgende aanbod:

 • Rapid Prototyping <aanbevolen>
 • Usability and User Experience Evaluation <aanbevolen>
 • Academic Writing
 • Analysis of Variance
 • Research Interview
 • Online Data Collection
 • Design and Analysis of Questionnaires
 • Visual Thinking and Composition
 • Programming
 • Eye Tracking
 • Social Media Analytics
 • Annotation

Raadpleeg de Onderwijscatalogus voor een compleet overzicht van vakken* waaruit je kunt kiezen.

*Let op: het aanbod van vakken en de verdeling van de vakken over de blokken kan in het aankomend collegejaar anders zijn.

Masterthesis

Je start met je Masterthesis (18 ECTS) in de eerste collegeweek van het derde blok van je studie en rondt deze aan het einde van het vierde blok af.

 • Voor je masterthesis doe je onderzoek naar een onderwerp gerelateerd aan New Media Design.
 • Je wordt gekoppeld aan een begeleider met expertise op het gebied van het thema waarvoor je je belangstelling aangeeft.
 • Onder bepaalde voorwaarden heb je de mogelijkheid om je thesisonderzoek te koppelen aan een onderzoeksvraag vanuit een bedrijf of organisatie.

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

New Media Design in het kort

 • Ontwikkel een kritische academische blik op ontwerpprocessen.
 • Leer methoden om te onderzoeken welke factoren de impact van nieuwe media vergroten.
 • Leer hoe je gebruikersbehoeften kunt vertalen naar doelmatige ontwerpen die aansluiten bij hoe mensen waarnemen, beslissen en zich gedragen.
 • Doe creatieve vaardigheden op en vaardigheden op het gebied van visualisatie, en leer hoe je prototypes maakt die je kunt testen onder gebruikers.
 • Pas theorieën en methoden toe op vraagstukken als:
  • Hoe kunnen nieuwe media worden ingezet en vormgegeven om gezond gedrag te stimuleren?
  • Met welke datavisualisatie technieken kun je consumenten feedback geven over de effecten van hun gedrag op het milieu wanneer je hun bewustzijn wilt versterken?
  • Hoe kunnen games en ‘gamification’ binnen de onderwijs het leerproces ondersteunen en veraangenamen, en de leeropbrengst vergroten?
  • Op welke manier kunnen nieuwe media bijdragen aan het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen?

Geïnteresseerd in de New Media Design track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden