Students participating in a lecture

Premaster New Media Design

De premaster behorende bij de mastertrack New Media Design is de premaster Communication and Information Sciences. De premaster is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

De premaster verschaft na afronding toegang tot de volgende mastertracks:

Het programma van de premaster

De premaster Communication and Information Sciences duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Het programma is volledig Engelstalig.
  • Je kunt op twee momenten starten: eind augustus of eind januari.
Vakken premaster Communication and Information Sciences

Premaster Assessment voor hbo-studenten

Nadat je toelatingsverzoek voor de premaster Communication and Information Sciences is beoordeeld, ontvang je een uitnodiging om online een taaltoets Engels en een taaltoets Nederlands te maken. Ook word je uitgenodigd voor een Assessment Day op de campus waar je een werkcollege volgt en deelneemt aan een groepsgesprek. 

Doel van de Assessment Day en de taaltoetsen is om jou inzicht te geven in wat je kunt verwachten en of je de premaster aankunt. Of je wel of niet wordt toegelaten tot de premaster Communication and Information Sciences hangt niet af van je scores op de taaltoetsen.

Toelating en aanmelden

  1. Met een vooropleiding op hbo-niveau vraag je toelating aan tot de premaster. De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of je vooropleiding voldoende aansluit om tot de premaster te worden toegelaten. 
    Alleen met een officieel erkende, vierjarige hbo-opleiding (240 ECTS) kun je worden toegelaten tot het premasterprogramma. Tweejarige hbo-opleidingen geven géén toegang. Werkervaring en cursussen kunnen niet als aanvulling of compensatie dienen.
  2. Met een vooropleiding op wo-niveau vraag je toelating aan tot de master. De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of je vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks tot de master te worden toegelaten. Oordeelt de Commissie dat de aansluiting onvoldoende is, dan kan zij een premaster voorschrijven, mits de ontbrekende voorkennis hiermee kan worden overbrugd.

Geïnteresseerd in de New Media Design track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden