Students participating in a lecture

Premaster New Media Design

De premaster behorende bij de mastertrack New Media Design is de premaster Communication and Information Sciences. De premaster is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

De premaster verschaft na afronding toegang tot de volgende mastertracks:

Het programma van de premaster

De premaster Communication and Information Sciences duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Het programma is volledig Engelstalig.
  • Je kunt op twee momenten starten: eind augustus of eind januari.
Vakken premaster Communication and Information Sciences

Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Premaster Assessment voor hbo-studenten

Hbo-studenten worden enige tijd nadat zij zich voor de premaster Communication and Information Sciences hebben aangemeld in Studielink uitgenodigd om deel te nemen aan een online survey. De survey is bedoeld om studenten te laten reflecteren op hun keuze, onder andere door te toetsen of hun verwachtingen ten aanzien van de premaster en studeren aan een universiteit kloppen. De survey maakt geen onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Deelname aan de survey is dan ook niet van invloed op de beoordeling van je toelaatbaarheid.

Geïnteresseerd in de New Media Design track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden