Students participating in a lecture

Premaster New Media Design

De premaster behorende bij de mastertrack New Media Design is de premaster Communication and Information Sciences. De premaster is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

De premaster verschaft na afronding toegang tot de volgende mastertracks:

Het programma van de premaster

De premaster Communication and Information Sciences duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Het programma is volledig Engelstalig.
  • Je kunt op twee momenten starten: eind augustus of eind januari.
Vakken premaster Communication and Information Sciences

Premaster Assessment voor hbo-studenten

Nadat je je voor de premaster Communication and Information Sciences hebt aangemeld in Studielink, ontvang je enige tijd later een uitnodiging voor een Assessment Day op de campus waar je een werkcollege volgt en deelneemt aan een groepsgesprek. Doel van de Assessment Day is om jou inzicht te geven in wat je kunt verwachten en of je de premaster aankunt.

Voor studenten die eind augustus 2019 willen starten, vinden de Assessment Days plaats op 22 mei, 5 juni en 4 juli van 13.00 - 16.30 uur. Je neemt deel op een van de drie data.

Geïnteresseerd in de New Media Design track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden