Alumni afstudeerceremonie

Online Culture gaat verder als twee afzonderlijke mastertracks

Vanaf september 2020 wordt Online Culture opgesplitst in twee mastertracks: Art and Media Studies en Digital Culture Studies. Beide opleidingen gaan over cultuur in een online/offline context, maar hebben ieder een andere focus. In beide programma's ontwikkel je praktische vaardigheden, zoals schrijven, analyseren en interpreteren van teksten en afbeeldingen, kritisch reflecteren op maatschappelijke kwesties en actief deelnemen aan publiek debat.

Art and Media Studies

Richt zich op artistieke en creatieve praktijken en esthetische concepten die zowel online als offline te vinden zijn. In deze track:

 • Zul je kennis opdoen over de artistieke praktijk en haar bijdrage aan het democratische, digitale en mediale publieke domein;
 • Combineer je cultuurwetenschappen en mediastudies,  zodat je artistieke en culturele verschijnselen in online en offline context kunt analyseren en er op een professionele manier over kunt communiceren;
 • En bereid je je voor op een carrière op cultureel gebied, bijvoorbeeld bij culturele organisaties, nieuws- en mediabedrijven, musea en evenementenorganisatoren.

Kenmerkende vakken zijn:

 • New private and public spheres
 • Beauty and the sublime online
 • Intimacy, privacy and authenticity
 • Authorship and persona
 • Performance, Ritual, Art & the Body

Meer over Art and Media Studies

Digital Culture Studies

Richt zich op hoe digitalisering culturen beïnvloedt. In deze onderzoeksgerichte track:

 • Analyseer je de manier waarop digitale technologie sociale interactie - en de manier waarop we in de maatschappij met elkaar omgaan - verandert.
 • Onderzoek je hoe verregane digitalisering onze identiteit, gemeenschappen en gedragsnormen verandert. Leer je over de in- en uitsluitende effecten in de hedendaagse digitale cultuur en hun impact op sociale structuur.
 • Bereid je je voor op een carrière in onder andere de journalistiek, nieuwe media en creatieve industrieën, de academische wereld en beleidmaken.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Digital media and everyday life
 • Digital Knowledge
 • Ethno-mining
 • Digital Industries and infrastructures
 • The hybrid media system and online writing

Meer over Digital Culture Studies