Students participating in a lecture

Carrièreperspectieven LLM Rechtsgeleerdheid

Met een Master of Laws op het gebied van Rechtsgeleerdheid kun je vele kanten op. Denk bijvoorbeeld aan de ‘traditionele’ juridische beroepen zoals advocaat, rechter en officier van justitie. Afhankelijk van het profiel dat je kiest in de opleiding, heb je verschillende carrièremogelijkheden.

Kennis en vaardigheden

Met een master Rechtsgeleerdheid beschik je over een brede kennis van de verschillende rechtsgebieden en sterke analytische vaardigheden waarmee je vraagstukken scherp kunt kaderen en oplossingsgericht te werk gaat. Daarmee bereidt deze master je niet alleen voor op je eerste baan, maar ook op de rest van je juridische carrière, in welk gebied je ook aan de slag wilt. Je bezit de juiste skills om de overstap te maken van studie naar werk. Via het Fit For The Future Loopbaanprogramma word je hierin begeleid.

Carrièremogelijkheden per profiel

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht beoogt een evenwichtige relatie te creëren tussen werkgevers en werknemers en werknemers te beschermen tegen misbruik en discriminatie op de werkvloer. Het omvat onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, lonen, ontslagprocedures, werknemersrechten en collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's).

 • Advocaat arbeidsrecht
 • Juridisch medewerker bij rechtsbijstandsverzekeraar, vakbond, gemeente of Juridisch loket
 • Rechter
 • Advocaat-Generaal
 • Juridisch medewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken
 • Inspecteur of beleidsmedewerker bij de Nederlandse arbeidsinspectie
 • Arbeidsjurist, HR-functionaris of bedrijfsjurist bij een bedrijf
 • Legal consultant in de adviesbranche, bij een bedrijf zoals Deloitte of KPMG
 • Docent arbeidsrecht of sociaalzekerheidsrecht bij een universiteit of hbo
 • Jurist, cao-onderhandelaar of beleidsmaker bij werkgeversorganisaties of vakbonden
 • Onderzoeker of beleidsmedewerker bij Europese lobby- en werkgevers/werknemersorganisaties zoals ETUC of Etui

 

Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht
 • Advocaat op het terrein van het bouwrecht, huurrecht of aansprakelijkheidsrecht
 • Juridisch medewerker
 • Rechter of raadsheer
 • Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
 • Wetgevings- of beleidsjurist bij de Rijksoverheid
 • Hoogleraar of docent privaatrecht aan een universiteit
 • Bedrijfsjurist
 • Letselschade jurist

 

Familie- en Jeugdrecht

Binnen het familie- en jeugdrecht behandel je juridische kwesties zoals echtscheiding, voogdij over kinderen, adoptie, alimentatie en het opstellen van huwelijkscontracten. Familierechtelijke procedures richten zich op het beschermen van de rechten en belangen van gezinsleden en het reguleren van familie gerelateerde geschillen.

 • Advocaat
 • Juridisch medewerker
 • Notarisklerk
 • Rechter of raadsheer
 • Stafjurist
 • Wetgevings- of beleidsjurist bij een ministerie of gemeente
 • Jurist bij de Raad voor Kinderbescherming
 • Docent of onderzoeker Familie- en Jeugd(straf)recht 
 • Jurist bij een instelling zoals Jeugdzorg
 • Jurist bij een NGO (bijvoorbeeld Defence for Children)

 

Goederen- en Insolventierecht
 • Advocaat Ondernemingsrecht
 • Advocaat Fusie en Overnamens
 • Rechter
 • Rechter-commissaris bij een insolventiekamer
 • Docent Ondernemingsrecht op hbo
 • Promovendus of onderzoeker bij een universiteit of wetenschappelijk instituut
 • Toezichthouder bij Autoriteit Financiële Markten
 • Toezichthouder bij De Nederlandsche Bank
 • Bedrijfsjurist
 • Legal Counsel bij bedrijven zoals Philips, FIFA, en Vodafone 

 

Publiekrecht: Rechtstaat en Bestuur
 • Wetgevingsjurist of beleidsmedewerker bij Raad van State, of een ministerie
 • Jurist bij Waterschap of toezichtsorgaan
 • Rechter
 • Advocaat
 • Promovendus of docent
 • Privacy jurist
 • Planoloog

 

Strafrecht

Binnen dit rechtsgebied hou je je bezig met de wetten die gedragingen verbieden, zoals diefstal, geweld, fraude, moord en andere vormen van criminaliteit. Het strafrecht wordt gebruikt om schuld of onschuld te bepalen, en indien schuldig bevonden, om de gepaste straf op te leggen, zoals gevangenisstraf, boetes of andere strafmaatregelen. Enkele voorbeelden: identiteitsdiefstal, fraudezaak, drugsdelict, verkeersdelicten.

 • Advocaat
 • Juridisch Medewerker
 • Officier van Justitie
 • Interventiejurist
 • Rechter of raadsheer
 • Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
 • Wetgevings- of beleidsjurist bij een ministerie of gemeente
 • Docent of onderzoeker straf(proces)recht bij een universiteit
 • Compliance officer op het gebied van bribery en facilitation payments bij een multinational
 • Juridisch medewerker bij Europol, Eurojust, Interpol of een NGO

 

Het pad naar de advocatuur

Na het afronden van je studie Rechten ben je een jurist, maar nog geen advocaat. Het is niet noodzakelijk om direct na je studie te beslissen of je advocaat wilt worden. Je hebt ook de mogelijkheid om eerst als jurist aan het werk te gaan bij een bedrijf, de overheid of een andere organisatie en later te beslissen of je de weg van de advocatuur wilt inslaan. Als je uiteindelijk besluit om advocaat te worden, doorloop je dezelfde weg als een net afgestudeerde jurist.

Stap 1: werkervaring opdoen als jurist

Na het behalen van je diploma in Rechten kun je ervoor kiezen om als jurist aan de slag te gaan. Je kunt werken bij een bedrijf, overheidsinstelling, non-profitorganisatie of een juridisch advieskantoor. Door werkervaring op te doen, krijg je een beter inzicht in de praktische toepassing van het recht en ontwikkel je waardevolle vaardigheden op juridisch gebied.

Stap 2: Beslissen om Advocatuur na te streven

Tijdens je werkervaring als jurist kun je besluiten of de advocatuur de juiste carrièrekeuze voor jou is. Je kunt nadenken over de aspecten van het beroep die je aanspreken, zoals het vertegenwoordigen van cliënten, het oplossen van juridische geschillen en het pleiten voor rechtvaardigheid. Als je enthousiast bent geworden over de advocatuur, kun je de volgende stappen nemen om advocaat te worden.

Stap 3: Toelating tot de beroepsopleiding Advocaten

Om advocaat te worden in Nederland, moet je de Beroepsopleiding Advocaten voltooien. Deze opleiding duurt in totaal drie jaar en omvat zowel theoretische als praktische onderdelen. De theoretische component omvat cursussen en examens over verschillende rechtsgebieden. De praktische component omvat een stage bij een advocatenkantoor, waar je onder begeleiding werkt en hands-on ervaring opdoet.

Stap 4: Stage lopen bij een advocatenkantoor

Als onderdeel van de Beroepsopleiding Advocaten dien je een stage te voltooien bij een erkend advocatenkantoor. Tijdens deze stageperiode, bekend als de patroonstage, werk je onder toezicht van een ervaren advocaat. Hier krijg je de kans om praktijkervaring op te doen, juridische vaardigheden te ontwikkelen en te leren van professionals in het veld.

Stap 5: Beëdiging en inschrijving bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Na het succesvol afronden van je stage en het voltooien van de Beroepsopleiding Advocaten, kun je je laten beëdigen als advocaat en je laten inschrijven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Hiermee ben je officieel erkend als advocaat en kun je zelfstandig aan de slag in de advocatuur.

Alumni facts

 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 2,35
 • Gemiddeld bruto maandinkomen een jaar na afstuderen: €3.013,-

Bron: Nationale Alumni Enquête, 2022| n = 98

Na je master

Hulp bij de overstap naar de arbeidsmarkt

Als student van Tilburg University kunnen we je – bovenop de vaardigheden die je tijdens je opleiding zelf opdoet – op de volgende manieren helpen met je overgang naar de arbeidsmarkt:

 • Coaching, ondersteuning en trainingen op het gebied van sollicitatie- en communicatievaardigheden door het Career Center.
 • Individuele loopbaanbegeleiding of hulp bij het vinden van een stage door de Career Services Officers.
 • Ontmoet potentiële werkgevers en raak alvast bekend met de arbeidsmarkt op diverse carrière-evenementen georganiseerd met de studieverenigingen.
 • Cursussen ondernemerschap en hulp bij het starten van je eigen onderneming.

Meer over onze Career Services

Meer over onze services op het gebied van ondernemerschap

Geïnteresseerd in de LLM Rechtsgeleerdheid?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden