Maaike van Dijk, geestelijk verzorger Zorgpartners Midden-Holland en Antes

Carrièreperspectieven Theologie

Tijdens de driejarige master Theologie bereid je je intensief voor op je loopbaan. In je tweede jaar loop je stage: zo ervaar je je toekomstige werkveld in de praktijk en krijg je intensieve begeleiding vanuit de opleiding om een expert te worden op je vakgebied.

Als theoloog kom je te werken op pastoraal terrein, als pastoraal werker, priester of diaken. Of je gaat aan het werk binnen de geestelijke verzorging, als geestelijk verzorger binnen een zorginstelling zoals een ziekenhuis, in een gevangenis, in het leger (legeraalmoezenier) of bij mensen thuis. Afgestudeerde theologen komen ook in andere werkvelden terecht, zoals bij maatschappelijke organisaties, in de journalistiek, of het onderzoek of onderwijs.

Arbeidsmarktperspectief

Theologie staat in de top tien van studies met goede arbeidsmarktperspectieven. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van het researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht. Het ROA onderzocht per opleiding de kansen op een baan in de periode tot 2018. Door de hoge vervangingsvraag in deze sector (beroepswisselingen en bijvoorbeeld mensen die met pensioen gaan) is het perspectief voor theologen zeer goed te noemen. Het gaat niet alleen om pastoraal werkenden of geestelijk verzorgers, maar bijvoorbeeld ook om leraren.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Geestelijk verzorger in het Maxima Medisch Centrum
 • Pastoraal werker binnen een RK parochie
 • Legeraalmoezenier binnen Defensie, onderdeel Marine
 • Geestelijk verzorger in gevangenis PI Lelystad
 • Journalist bij de KRO
 • Onderzoeker (promovendus) in de Praktische theologie aan Tilburg School of Catholic Theology
 • Pastor bij Justitieel Complex Schiphol
 • Docent Levensbeschouwing op Kwadrant Scholengroep
 • Christa van der Sman

  Christa van der Sman

  Geestelijke verzorger bij Marente

  "De breedte, de diepgang en de persoonlijke contacten van de opleiding Theologie hebben me als mens en als geestelijk verzorger in denken en doen enorm laten groeien."

Alumni facts

 • Startwerkeloosheid zeer laag: 80% van de afgestudeerden heeft meteen een baan.
 • Ruim de helft van de alumni heeft op enig moment een kerkelijke of geestelijk verzorging functie gehad, 18% heeft op enig moment als leraar godsdienst en levensbeschouwing gewerkt.
 • Naast deze twee beroepenvelden resteert een gemengd beroepenveld waarin ongeveer een kwart van de alumni werkzaam is. De meest voorkomende sectoren waarin deze alumni werken, zijn de wetenschap en de gezondheidszorg of de welzijnssector.
 • Bij de recent afgestudeerde studenten neemt het beroepenveld buiten kerk, godsdienstonderwijs en wetenschap in belang toe.
 • Zo’n 90% van de categoriale pastors en de wetenschappers is (zeer) tevreden over zijn of haar functies, bij de parochiepastors, leraren godsdienst en levensbeschouwing en de promovendi is dit ongeveer tweederde.

Bron: Onderzoek onder alumni die vanaf 1999 zijn uitgestroomd, in 2015 uitgevoerd door Kaski, Onderzoekscentrum religie en samenleving | n=115

Wil je meer weten over deze opleiding?

Katrien

Stel je eigen brochure samen of neem contact op met Katrien, onze voorlichtingscoördinator. Zij kan je vragen beantwoorden en je met huidige studenten, adviseurs en docenten in contact brengen.

Stel je eigen brochure samen

Stel Katrien een vraag

Na je master

Hulp bij de overstap naar de arbeidsmarkt

Als student van Tilburg University kunnen we je – bovenop de vaardigheden die je tijdens je opleiding zelf opdoet – op de volgende manieren helpen met je overgang naar de arbeidsmarkt:

 • Coaching, ondersteuning en trainingen op het gebied van sollicitatie- en communicatievaardigheden door het Career Center.
 • Individuele loopbaanbegeleiding of hulp bij het vinden van een stage door de Career Services Officers.
 • Ontmoet potentiële werkgevers en raak alvast bekend met de arbeidsmarkt op diverse carrière-evenementen georganiseerd met de studieverenigingen.
 • Cursussen ondernemerschap en hulp bij het starten van je eigen onderneming.

Meer over onze Career Services

Meer over onze services op het gebied van ondernemerschap

Geïnteresseerd in de MA Theologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden