Maaike van Dijk, geestelijk verzorger Zorgpartners Midden-Holland en Antes

"Je groeit tijdens je opleiding als theoloog en als mens. Dat is je nummer één instrument in je dagelijkse werk."

Maaike van Dijk,  geestelijk verzorger Zorgpartners Midden-Holland en Antes

Theologie (in Utrecht en Tilburg)

3 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

Met de beroepsgerichte master Theologie word je opgeleid om een professionele rol van betekenis te spelen voor mensen die behoefte hebben aan spirituele oriëntatie of begeleiding, bijvoorbeeld als geestelijk verzorger of pastoraal werker. Verdiep jezelf in verschillende theologische disciplines gecombineerd met filosofie, geschiedenis, literatuur en sociale wetenschappen. De master Theologie kun je ook in deeltijd volgen.

92,3 %
van de studenten is (zeer) tevreden over de studie

Nationale Studenten Enquête, 2023 

80%
van de afgestudeerde theologen vindt direct na afstuderen een baan

Kaski, Onderzoekscentrum religie en samenleving, 2015 | n=115

5-10
gemiddeld aantal studenten

in je klas

Programma en vakken

Combineer theologische wetenschap met praktijkervaring. Volg beroepsgerichte vakken, loop stage en bekroon je studie met een masterthesis.

 • Specialiseer je in een van de twee uitstroomprofielen die in combinatie met je stage een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt vormen:
  1. Geestelijke verzorging - voor een functie en stage als geestelijk verzorger in de zorg, bij justitie, in de krijgsmacht, of elders.  
  2. Parochiepastoraat - voor een functie en stage binnen een parochie of ander kerkelijk verband. 
 • Kleine klassen - gemiddeld 5 tot 10 studenten - met veel ruimte voor individuele aandacht en persoonlijk contact met medestudenten en docenten. Ook tijdens je stage krijg je vanuit de opleiding intensieve begeleiding om een expert in je vakgebied te worden.
 • Keuze voor een voltijd- (3 jaar) of deeltijdprogramma (5 jaar). Je colleges volg je in een prachtig historisch pand in de binnenstad van Utrecht en op de campus van Tilburg University.
 • Lage collegegeldtarieven gelijk aan het wettelijk tarief, óók als je al een master op zak hebt.
 • Maatschappelijk relevant: Er is in de huidige maatschappij een grote behoefte aan Geestelijke Verzorging en pastorale begeleiding, zowel binnen instellingen als in de eerstelijnszorg. De overheid steunt Geestelijke Verzorging middels een subsidieregeling vanwege het belang van goede, voldoende beschikbare en toegankelijke begeleiding, hulpverlening en advisering op het vlak van zingeving en levensbeschouwing.
 • Canonieke graden: de Tilburg School of Catholic Theology heeft de bevoegdheid om canonieke graden in de sacra theologia te verlenen. Lees meer.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Katholiek sociaal denken
 • Identiteit en diversiteit in dialoog
 • Theologie van liturgie en de sacramenten

Bekijk het programma en de vakken

 • Ramon Goosen - Theologie

  Ramon Goossen

  Master student

  "Theologie gaat over het goede leven. Wat maakt het leven voor mensen de moeite waard? Wat is hun plaats in het verhaal van de mensheid en hoe is dat verbonden met dat van de God die zich geopendbaard heeft en dat nog steeds doet? Je leert de mens, God en de wereld te zien vanuit een schatrijke, eeuwenoude traditie aan mystiek en intellect en zo krijgt deze een zinvolle samenhang." 

 • Maaike van Dijk - Theologie

  Maaike van Dijk

  Geestelijk verzorger Zorgpartners Midden-Holland

  "Bij het bestuderen van Bijbelteksten komt de kennis uit de master Theologie goed van pas. Maar boven dit alles groei je tijdens de opleiding als theoloog en als mens, en dat is je nummer één instrument in het dagelijkse werk."

Carrièreperspectieven

Als Master of Arts in de Theologie ben je intensief voorbereid op een loopbaan als geestelijk verzorger in bijvoorbeeld een zorginstelling, een gevangenis of het leger - of als pastoraal werker in een parochie. Tijdens je stage ervaar je je toekomstige werkveld in de praktijk en krijg je ook vanuit de opleiding intensieve begeleiding om een expert in je vakgebied te worden. 

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Gevangenispastor in de Penitentiaire Inrichting Lelystad
 • Pastoraal werker in een parochie
 • Legeraalmoezenier in het leger, bij de Landmacht

Alumni facts

 • Zeer lage startwerkeloosheid: 80% van de afgestudeerden heeft meteen een baan.
 • Ruim de helft van de alumni heeft op enig moment een kerkelijke functie of een functie in de geestelijke verzorging gehad. Bij de recent afgestudeerde studenten neemt het beroepenveld buiten kerk, godsdienstonderwijs en wetenschap in belang toe.
 • Zo’n 90% van de geestelijk verzorgers en wetenschappers is (zeer) tevreden over zijn of haar functie. Bij de parochiepastors, leraren godsdienst en levensbeschouwing en de promovendi is dit ongeveer tweederde.

Bron: Onderzoek onder alumni die vanaf 1999 zijn uitgestroomd, in 2015 uitgevoerd door Kaski, Onderzoekscentrum religie en samenleving | n=115

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

Bachelor Theologie

Premaster

Beschikbaar voor zowel universitaire bachelorstudenten als hbo’ers. De duur van het premasterprogramma is afhankelijk van je vooropleiding en varieert van 30-102 ECTS.

Collegegeld 

Bekijk de collegegeldtarieven*

*Voor de masteropleiding Theologie is de hoogte van het instellingstarief gelijkgesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, de opleiding Theologie goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. 

Extra studiefondsen
 • Tilburg School of Catholic Theology heeft ook een eigen bijzonder studiefonds van Stichting Antonianum, dat leningen verstrekt aan theologiestudenten in bijzondere omstandigheden.
 • De L.J. Maria Stichting biedt daarnaast een studiefonds speciaal voor katholieke vrouwen die Theologie willen studeren en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben.
 • Tevens zijn er nog een aantal andere studiebeurzen beschikbaar voor Theologie-studenten met beperkte financiële middelen.

Neem voor meer informatie over deze studiefondsen contact met ons op.

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid

Wil je meer weten over deze opleiding?

Katrien

Stel je eigen e-brochure samen of neem contact op met Katrien, onze voorlichtingscoördinator. Zij kan je vragen beantwoorden en je met huidige studenten, adviseurs en docenten in contact brengen.

Stel je eigen e-brochure samen

Stel Katrien een vraag

Geïnteresseerd in de MA Theologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden