Maaike van Dijk, alumnus Theologie

"Je groeit tijdens je opleiding als theoloog en als mens. Dat is je nummer één instrument in je dagelijkse werk."

Maaike van Dijk,  geestelijk verzorger Zorgpartners Midden-Holland en Antes

Theologie

3 jaar Nederlandstalig Start alleen eind augustus

Met de beroepsgerichte master Theologie word je opgeleid om een professionele rol van betekenis te spelen voor mensen die behoefte hebben aan spirituele oriëntatie of ondersteuning. Na je master kun je bijvoorbeeld aan de slag als geestelijk verzorger of pastoraal werker. Verdiep jezelf in verschillende theologische en aanverwante academische disciplines, zoals filosofie en sociale wetenschappen; volg beroepsgerichte vakken; loop stage en bekroon je studie met een masterthesis.

88,9%
van de huidige studenten is (erg) tevreden

Nationale Studenten Enquête, 2017 | n=7

80%
van de afgestudeerde theologen vindt direct na afstuderen een baan

Kaski, Onderzoekscentrum religie en samenleving, 2015 | n=115

5-10
gemiddeld aantal studenten

in je klas

Programma en vakken

Combineer theologische verdieping op een hoog wetenschappelijk niveau met praktijkervaring tijdens je stage.

 • Kies uit twee uitstroomprofielen die in combinatie met je stage een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt vormen:
  1. Geestelijke verzorging - voor een functie en stage in de zorg, bij justitie of in de krijgsmacht. 
  2. Parochiepastoraat - voor een functie en stage binnen een parochie of ander kerkelijk verband. 
 • Kleine klassen - gemiddeld 5 tot 10 studenten - met veel ruimte voor individuele aandacht en persoonlijk contact met medestudenten en docenten. Ook tijdens je stage krijg je vanuit de opleiding intensieve begeleiding om een expert in je vakgebied te worden.
 • Keuze voor een voltijd- of deeltijdprogramma. Je colleges volg je in een prachtig historisch pand in de binnenstad van Utrecht. De stagegerelateerde cursussen vinden plaats op de campus in Tilburg. 
 • Lage collegegeldtarieven gelijk aan het wettelijk tarief, óók als je al een master op zak hebt.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Theologische antropologie en kerkelijke sociale leer
 •  Ethiek en canoniek recht
 • Categoriaal pastoraat: systemische context

Bekijk het programma en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Als Master of Arts in de Theologie ben je intensief voorbereid op een loopbaan als geestelijk verzorger in bijvoorbeeld een zorginstelling, een gevangenis of het leger - of als pastoraal werker in een parochie. Tijdens je stage ervaar je je toekomstige werkveld in de praktijk en krijg je ook vanuit de opleiding intensieve begeleiding om een expert in je vakgebied te worden. 

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Gevangenispastor in de Penitiaire Inrichting Lelystad
 • Pastoraal werker in een parochie
 • Legeraalmoezenier in het leger, bij de Landmacht

Alumni facts

 • Zeer lage startwerkeloosheid: 80% van de afgestudeerden heeft meteen een baan.
 • Ruim de helft van de alumni heeft op enig moment een kerkelijke functie of een functie in de geestelijke verzorging gehad. Hierbij komt het werk in het parochiepastoraat het meeste voor. Bij de recent afgestudeerde studenten neemt het beroepsveld buiten kerk, godsdienstonderwijs en wetenschap in belang toe.
 • Zo’n 90% van de geestelijk verzorgers en wetenschappers is (zeer) tevreden over zijn of haar functie. Bij de parochiepastors, leraren godsdienst en levensbeschouwing en de promovendi is dit ongeveer tweederde.

Bron: Onderzoek onder alumni die vanaf 1999 zijn uitgestroomd, in 2015 uitgevoerd door Kaski, Onderzoekscentrum religie en samenleving | n=115

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

Bachelor Theologie

Premaster

Beschikbaar voor zowel universitaire bachelorstudenten als hbo’ers. De duur van het premasterprogramma is afhankelijk van je vooropleiding en varieert van 30-147 ECTS.

Collegegeld academisch jaar 2018-2019

EUNon-EU
€ 2.060*€ 2.060*

* Voor de masteropleiding Theologie is de hoogte van het instellingstarief gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, de opleiding Theologie goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. 

Tilburg School of Catholic Theology heeft een eigen bijzonder studiefonds van Stichting Antonianum, dat leningen verstrekt aan theologiestudenten in bijzondere omstandigheden. De L.J. Maria Stichting biedt daarnaast een studiefonds speciaal voor katholieke vrouwen die Theologie willen studeren en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben. Tevens zijn er nog een aantal andere studiebeurzen beschikbaar voor Theologie-studenten met beperkte financiële middelen. Neem voor meer informatie over deze studiefondsen contact met ons op.

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je op onderstaande manieren meer over deze master te weten komen.

Optimaal oriënteren?

Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past 

Geïnteresseerd in de MA Theologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden