-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Impactprogramma


Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers uit verschillende vakgebieden met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Door samen te werken ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor de uitdagingen van individu en samenleving in de 21e eeuw.

We sluiten aan bij vragen van de samenleving door krachten te bundelen voor het verbeteren van veerkracht, zorg en welzijn van individu en samenleving, voor verantwoord gebruik van data en voor slimme oplossingen in het digitale tijdperk. Daarvoor zetten we expertise in vanuit sociale, economische, juridische en culturele wetenschappen.

We streven naar impact op wetenschap en samenleving door extra aandacht te schenken aan drie essentiele en kansrijke thema's: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data.

Dwars door deze thema's heen loopt de Digitale Samenleving: de ambitie van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten om Nederland in te richten als proeftuin voor mensgerichte digitale technologie. De Digitale Samenleving kan, met hulp van data science, worden ingezet om de veerkracht te stimuleren van zowel individu als samenleving.

<b>Empowering the Resilient Society</b>

Empowering the Resilient Society

<b>Enhancing Health and Wellbeing</b>

Enhancing Health and Wellbeing

<b>Creating Value from Data</b>

Creating Value from Data

Laatste nieuws

  • 18-06-2018

    "Robotisering komt niet als een vloedgolf over ons heen"
    "Het is niet zo dat robotisering als een vloedgolf over ons heen komt", zegt promovendus Robbert Coenmans van Tilburg University in het Eindhovens Dagblad. We kunnen zelf wetten en regels maken die alles in goede banen leiden.

  • 14-06-2018

    Tilburg University en Gemeente Tilburg verstevigen strategische samenwerking
    Tilburg University en de Gemeente Tilburg gaan hun samenwerking op een hoger plan brengen. Daartoe ondertekenden rector magnificus Emile Aarts van Tilburg University en wethouder van Onderwijs Marcelle Hendrickx van de gemeente Tilburg op 14 juni een verklaring tijdens het Impactcongres van de universiteit.