Zero Hunger Lab

Creating Value from Data

Een groot deel van het gedrag van mensen en systemen wordt dagelijks in grote hoeveelheden data vastgelegd, die ook weer aan elkaar te koppelen zijn. De hoeveelheid data die we produceren neemt exponentieel toe, net als rekenkracht en de efficiëntie van algoritmen. Daardoor ontstaan nieuwe kansen om de samenleving te verbeteren, maar ook bedreigingen en uitdagingen. Bijvoorbeeld op het terrein van privacy.

Tilburg University verbetert data science technieken en werkt aan transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid bij het gebruik van data. Daarvoor combineren we verschillende expertises. Kennis van algoritmes, data mining en machine learning wordt gekoppeld aan expertise op het gebied van recht, ethiek, economie, logistiek, arbeidsmarkt en human resources. De doelstelling van het Impact Programma is de beschikbare kennis en expertise samen met externe partners toe te passen in projecten die een antwoord geven op maatschappelijke vraagstukken en praktische toepassingen opleveren. Daarmee leveren we een bijdrage aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Data Science Center Tilburg

De data science kennis en kunde van Tilburg University kan voor de beantwoording van maatschappelijke vraagstukken ingezet worden via het Data Science Center Tilburg (DSC/t). In het DSC/t ontsluiten we inzichten verborgen in grote data sets en helpen we maatschappelijke partners en het bedrijfsleven om die inzichten te vertalen naar oplossingen voor complexe problemen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de optimalisering van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en de ontwikkeling van ’s werelds meest betrouwbare robot.
Als partner in Jheroniumus Academy of Data Science bieden we Bachelor, Graduate en PDEng programma's aan en werken we aan onderzoek en praktische toepassingen.

Programma manager & Contact