Zero Hunger Lab - Impact program

Creating Value from Data

Een aanzienlijk deel van ons gedrag wordt dagelijks in grote hoeveelheden data vastgelegd, die ook weer aan elkaar te koppelen zijn. De hoeveelheid data die we produceren neemt exponentieel toe, evenals onze rekenkracht en de efficiëntie van algoritmen. Daardoor ontstaan nieuwe kansen, maar ook bedreigingen.

Tilburg University ontwikkelt betere data science technieken en werkt aan transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid bij het gebruik van data. Daarvoor combineren we expertise op algoritmisch vlak, data mining en machine learning aan juridische en ethische kennis, maar ook aan kennis van domeinen als finance, economie, logistiek, arbeidsmarkt en Human Resources.

Impact in action

In het Data Science Center Tilburg streven we naar het ontsluiten van inzichten verborgen in grote data sets en helpen we maatschappelijke partners en het bedrijfsleven om die inzichten te vertalen naar oplossingen voor complexe problemen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de optimalisering van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, Strategisch logistiek samenwerken en het project Smart Start waarin het draait om preventieve jeugdzorg. Als partner in de Jheroniumus Academy of Data Science bieden we Bachelor, Graduate en PDEng programma's aan en werken we aan onderzoek en toepassingen in bestaande ecosystemen.

Programmaleider

Programma manager & Contact