Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Empowering the Resilient Society

Onze samenleving staat voor kwesties waarvan de gevolgen moeilijk te overzien zijn. Markten en economieën zijn wereldwijd met elkaar verbonden, digitale technologie speelt een steeds grotere rol, klimaatverandering doet haar invloed gelden en vergrijzing, ontgroening en migratie veranderen de samenstelling van de bevolking. Hoe kunnen we menswaardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid blijven vormgeven?

reshoring arbeid

Om de samenleving te versterken hebben we nieuwe vormen van politiek, bestuur en recht nodig, nieuwe vormen van werk en economie en aandacht voor de leefomgeving als het gaat om gezondheid, duurzaamheid, verkeer en veiligheid. Maar ook nieuwe vormen van moraliteit, ethiek, zingeving en sociale cohesie. Waar verschillen tussen mensen toenemen, is des te meer veerkracht nodig.

Impact in actie

Het Impactprogramma Empowering the Resilient Society verbindt wetenschap en samenleving rond diverse subthema's, waaronder Smart Cities, Human-Robot Interaction, Future of Youth, Social Economy en Aging and Retirement. Projecten als Brainport Smart District, de Brabant Robot Challenge, de Reshoring Connection, de Startersbeurs en het programma JOIN - Jongeren in een veerkrachtige samenleving, zijn daar voorbeelden van.

Programmaleider:

Wilthagen, A.C.J.M.
Name prof. dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen
Tilburg Law School
Department of Politics and Public Administration
Position Hoogleraar
Room RT 701
Phone +31 13 466 2473
E-mail wilthagen@tilburguniversity.edu

Programmamanager & Contact:

Schoots, C.M.
Name drs. C.M. Schoots
Division Academic Support
Research Innovation - Grant Support
Position Beleidsmedewerker
Room RT 702
Phone +31 13 466 2274
E-mail marieke.schoots@tilburguniversity.edu