Tranzo aw geestelijke gezondheid

Samenwerkingspartners

Kernpartners:

 • GGz Eindhoven en de Kempen
 • GGz Breburg
 • Parnassia Bavo Groep
 • Tranzo/Tilburg University

 

Partners die op projectbasis financieel investeren in de samenwerking:

 • Prisma
 • Dijk & Duin/Parnassia Groep
 • RIBW Arnhem en Veluwevallei
 • RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
 • RIBW Gooi- en Vechtstreek
 • het Trimbos Instituut
 • NWO
 • Gemeente Tilburg
 • RIVBW Fonteijnenburg
 • Kwintes
 • KMPG
 • Ciran
 • Altrecht
 • GGz Westelijk Noord Brabant.