Tranzo - geestelijke gezondheid

Samenwerkingspartners

Kernpartners

 • GGz Eindhoven en de Kempen
 • GGz Breburg
 • GGz Westelijk Noord-Brabant
 • Reinier van Arkel
 • Tranzo - Tilburg University

Partners die op projectbasis financieel investeren in de samenwerking

 • Trimbos-instituut
 • Parnassia Groep
 • SWOOG
 • Kwintes
 • Leviaan
 • HVO-Querido
 • Kwaliteit Forensische Zorg
 • NWO
 • GGZ Oost-Brabant
 • Fonds Slachtofferhulp