Tranzo aw geestelijke gezondheid

Samenwerkingspartners

Kernpartners:

  • GGz Eindhoven en de Kempen
  • GGz Breburg
  • Tranzo/Tilburg University

 

Partners die op projectbasis financieel investeren in de samenwerking:

  • Dijk & Duin/Parnassia Groep
  • het Trimbos Instituut
  • NWO
  • Kwintes
  • GGz Westelijk Noord Brabant.