Tranzo - geestelijke gezondheid

Praktijkproducten Geestdrift

Artikelen in Tijdschrift voor Bedrijfs en Verzekeringsgeneeskunde (TBV)
Infographic Openheid over psychische problemen

Binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid is er onderzoek gedaan naar wat de voor- en nadelen zijn van openheid over psychische problemen in de werkomgeving, en naar de vraag welke factoren van invloed zijn op een goede uitkomst/ duurzame inzetbaarheid. Uit het onderzoek bleek dat er veel factoren zijn die maken of openheid gunstig gaat uitpakken, waarvan de meeste niet te beïnvloeden zijn. Maar, er is ook een belangrijk aspect waar mensen zelf wèl invloed op hebben, en dat is het openheidsproces zelf. Daarop is er, (gefinancierd door de organisatie ‘Samen Sterk Zonder Stigma’), een infographic ontworpen die juist die tips bevat waar mensen zelf invloed op kunnen hebben, om zo hun kansen op een goede uitkomst positief te beïnvloeden. 

Bekijk de Nederlandstalige versie.

Bekijk de Engelstalige versie.

Infographic Supremocol: suïcidepreventie

De infographic over Supremocol, het Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant, is beschikbaar. In deze infographic kunt u meer lezen en zien over de aanleiding, het doel, de pijlers, de werkwijze en de meerwaarde van dit suïcide preventie ketenzorg initiatief. Dit is een project van GGz Breburg, in samenwerking met de academische werkplaats Geestdrift van Tranzo, Tilburg University, en vele Brabantse ketenpartners. Wilt u de infographic graag in gedrukte exemplaren ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven via supremocol@ggzbreburg.nl. De infographics worden - zolang de voorraad strekt - kosteloos naar u verzonden. 

Klik hier om online de infographic te bekijken.

Herth Hope Index Dutch (HHI-Dutch)

Het hebben van hoop voor een betere toekomst is een belangrijk aspect voor herstel van gezondheidsklachten. Voor onderzoek hiernaar is door onderzoekers van de Academische Werkplaats Geestdrift de veelgebruikte Herth Hope Index naar het Nederlands vertaald en gevalideerd. Bekijk hier de vragenlijst in combinatie met het artikel geschreven door: Hanneke van Gestel-Timmermans Msc (PhD Student), Joop van den Bogaard PhD (Senior Researcher), Evelien Brouwers PhD (Senior Researcher), Kaye Herth PhD (RN FAAN) en Chijs van Nieuwenhuizen PhD (Professor). 

Interviews
Motivatie en persoonlijk herstel als inzet bij veelplegers

Een kleine groep veelplegers draagt in grote mate bij aan de totale criminaliteit in Nederland. Het doorbreken van de vicieuze cirkel van misdaad is lastig door een complex samenspel van jeugdtrauma, middelengebruik, wankel netwerk en financiële problemen.  Er is toenemende aandacht voor de rol van motivatie en persoonlijk herstel in het re-integratieproces. In het onderzoek Be a Barista onderzochten we de ervaringen en impact van innovatieve leer-werkprojecten die werken volgens deze nieuwe principes.

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie: 

Podcasts

 

Poster 'Persoonlijk herstel na uitstroom'
De forensische client op de juiste plek door betere informatie uitwisseling
Factsheet Mentale Gezondheid
Werkalliantie FACT

Doel van dit onderzoek is om de fundamentele componenten van de werkalliantie in multidisciplinaire (flexibele) Assertive Community Treatment teams te identificeren en definiëren, ter ondersteuning van hun dagelijkse praktijk en verder onderzoek.

Vragenlijst voor cliënten

Vragenlijst voor professionals

Lees het volledige artikel

Boek 'Met de jaren'

Ouderen zijn bijna alleen maar negatief in het nieuws. Dit heeft niet alleen invloed op hoe wij naar ouderen kijken en op hoe ouderen zichzelf zien, het bepaalt ook hoe we ouderen behandelen. Veel te weinig, als het op psychische problemen aankomt. Als het gaat om de mentale gezondheid van ouderen, hebben we al snel het misplaatste idee dat er bij hen niet veel meer te halen is. Ten onrechte: ouderen zijn juist indrukwekkend veerkrachtig! Met de jaren ontwikkelen ze wijsheid en levenservaring, iets wat jongeren per definitie missen.

In Met de jaren ontdek je wat psychotherapie voor ouderen kan betekenen. Je komt boeiende casussen tegen en duikt in de wetenschap over de (onder)-behandeling van ouderen en het effect van late diagnoses. Ook lees je over verschillende thema’s, zoals trauma, persoonlijkheidsstoornissen, ALK, autisme en omgaan met het levenseinde. Dit boek met praktische kennis biedt een hoopvol perspectief voor iedereen die met ouderen werkt.

Het boek is geschreven door Arjan Videler (Science Practitioner Tranzo n hoofd behandelzaken bij PersonaCura) en Rosalien Wilting (klinisch psycholoog-psychotherapeut). 

Bekijk het boek bij de uitgever

Hoe stigma op de werkplek leidt tot ziekteverzuim en werkloosheid

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie: 

Gevolgen en ervaringen stigma en werk

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie:

Gevolgen stigma en werk

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie:

Duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Hoe blijven zorgprofessionals gezond, bevlogen en in balans?

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie:

Stigmatisering bij psychische aandoeningen

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie:

Interview en Podcast over Autisme en Seksualiteit

Bekijk en filmpje en beluister de podcast hieronder.

Sterk door Werk Congres

Bekijk het tafelgesprek met Evelien Brouwers hieronder.

Lees meer en bekijk de andere onderdelen

Hanna Verboom #Uitdeschaduw

Bekijk het instagram interview hieronder.

De Mentaal Gezonde Zaak

Er is een handreiking ontwikkeld voor leidinggevenden en Arbo- en HRM-professionals om uitval door psychische klachten tegen te gaan.

Bekijk de handreiking

Bekijk de presentatie Suzanne van Hees ‘Blijven werken met psychische klachten’ hieronder.

Oraties

Bekijk hieronder de oraties,