Veranderende opdracht

Visie, missie, kernwaarden

Wanneer we willen weten waar we heen willen, is het goed te weten waarvoor we willen staan. Vanuit welke missie en visie gaat Tilburg University haar doelstellingen bereiken in aanloop naar het 100-jarig bestaan? Het College van Bestuur (CvB) en de decanen hebben richting en inspiratie meegegeven voor de vervolgstappen van het strategieproces en nodigen je uit hierover in gesprek te gaan.

Martinus Cobbenhagen, grondleggen van Tilburg University

De academische gemeenschap is een centrum van wetenschapsbeoefening, uitdraagster van wetenschappelijk inzicht en daarmee verbonden idealen, instelling tot opleiding en opvoeding van hen, die hun geest willen verrijken met en hun hart willen warmen aan de waarheid, en een beroep nastreven, waarvoor de wetenschappelijke scholing wordt vereist. (Cobbenhagen, rede uitgesproken op de 6e Tilburgse Hogeschooldag, 1 juli 1942).