Tilburg University logo statue

Ik wil het gat tussen onderwijsvisie en onderwijspraktijk dichten

Merlijn van Hulst, universitair hoofddocent aan de Tilburg Law School, volgt met belangstelling de ontwikkelingen die binnen het Tilburgse onderwijs gaande zijn rond het Tilburgse onderwijsprofiel en de onderwijsinnovatie. Hij heeft met belangstelling en met instemming het essay ‘Exploring an Educational Vision for Tilburg University’ van Alkeline van Lenning en Herman de Regt gelezen en hij ‘heeft de behoefte om het gat tussen visie en onderwijspraktijk te dichten’.

door Anemeike Tan

‘Docenten zijn van doorslaggevende betekenis om de grondslagen van de onderwijsvisie, zoals uitgewerkt in het Tilburgse onderwijsprofiel, ook daadwerkelijk in te bedden in het onderwijs. Maar hoe doe je dat? Voor docenten is het niet zo helder hoe je je steeds verder kan bekwamen en verbeteren. Voor het onderzoek dat we verrichten is er een veel duidelijker traject uitgestippeld, bijvoorbeeld door gaandeweg in meer vooraanstaande tijdschriften te publiceren. Voor het onderwijs hebben we weliswaar de BKO die de docenten tot een bepaald competentieniveau brengt, maar daarna is het veel minder duidelijk hoe het ontwikkeltraject loopt.'

‘Ik heb als docent besloten mijn eigen onderwijs vorig jaar eens goed te analyseren en op de schop te nemen. Ik keek wat ik had gewijzigd in mijn lesstof en waarom. Ik constateerde dat ik in de loop der jaren veel heb doorontwikkeld en verbeterd, maar dat ik ook bleef hangen op bepaalde vlakken, zoals in de activering van studenten in de colleges. Nu heb ik onder andere interactiemomenten en kleine opdrachten ingebouwd in de hoorcolleges. Deze reflectie en de verbeteringen die ik op basis daarvan aanbreng, leiden volgens mij wel tot beter onderwijs.’

‘Soms verloopt een college anders dan ik had voorbereid. Het lukt me dan niet de voorgenomen verdieping aan te brengen omdat studenten niet komen opdagen, hun colleges niet voorbereiden of zich passief opstellen. Ik ben daar kritisch over, maar tegelijkertijd wil ik dat ook niet te streng veroordelen. Ik herinner me ook nog wel mijn eigen studententijd. Studenten van nu staan wel meer onder druk. Ze hebben minder tijd. Als we in staat zijn om elementen uit het onderwijsprofiel - ik denk aan kleinschaligheid, mentoring, karakterontwikkeling, zelfreflectie – door te voeren, zal dat de studenten gaan helpen om hun studie met succes te voltooien en de juiste bagage mee te krijgen voor hun toekomstige loopbaan.’

‘Mijn vermoeden is dat heel veel docenten bij tijd en wijle net als ik worstelen om hun onderwijs op een hoger niveau te krijgen. Velen van ons vinden onderwijs geven leuk, en velen van ons willen graag excellente docenten worden. De uitdaging om daaraan te werken zou meer kunnen worden gestimuleerd en docenten zouden dat ook zelf moeten voelen. Vervolgens zou er gereedschap voorhanden moeten zijn om tot beter onderwijs te komen. Het lijkt me goed dat studenten en docenten daarover in gesprek gaan. Hoe kun je verder komen in je professionele ontwikkeling als docent? Wat heb je daarvoor nodig? Welke rol kun je als student pakken om bij te dragen aan het onderwijs en de verbetering hiervan? Op welke wijze kunnen docenten en studenten de onderwijsvisie in de praktijk brengen? Als we met elkaar onze ervaringen delen, als we met elkaar uitwisselen wat we doen, waarom we het doen en hoe het anders kan, dan komt dat het onderwijs ten goede.’

Wil je reageren?

Stuur een mail naar Merlijn van Hulst.