Department of Criminal Law

Department of Criminal Law

De vakgroep Criminal Law verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtwetenschappen, criminologie, victimilogie en forensische psychiatrie. De vakgroep kent een multidisciplinaire samenstelling waarin zowel het Nederlandse en Europese strafrecht en strafprocesrecht als sociaalwetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en slachtofferschap een plaats hebben.

Onze onderzoeksactiviteiten

Het departement richt zich in zijn onderzoek op het materiële strafrecht en het strafprocesrecht, op het begrijpen van criminele fenomenen en hun effecten op de samenleving en op slachtoffers, alsmede op de aanpak van criminaliteit. De nadruk van het onderzoek ligt op complexe vormen van georganiseerde misdaad en organisatiecriminaliteit, samengevat onder noemer ‘ondermijnende criminaliteit.’ Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke partners, zoals gemeenten en de politie.

Lees meer over ons onderzoek

Ons onderwijs

De vakgroep Crininal Law levert een belangrijke bijdrage aan de LLB Rechtsgeleerdheid (in het Nederlands) en de Global Law Bachelor (in het Engels). Tevens verzorgt het departement de track Strafrecht in de LLM Rechtsgeleerdheid (in het Nederlands).

Lees meer over ons onderwijs

Ons team

Het departement Criminal Law telt ongeveer 40 medewerkers. Wij hechten bijzondere waarde aan samenwerking, zowel binnen de vakgroep als met collega’s binnen Tilburg Law School en andere faculteiten. Het departement kent een informele cultuur, waarin gelijkwaardigheid en het bieden van een inspirerende werkomgeving voorop staan.

Evenementen

Er zijn geen resultaten gevonden.