collegezaal, studenten, diversiteit, universiteit

Willem Witteveenlezing 2023

Datum: Tijd: 19:00 Locatie: Aula, Cobbenhagengebouw, Tilburg University

‘Bakens en beweging. Over universiteiten’ luidt de titel van de Willem Witteveenlezing 2023. Prof. dr. Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University, gaat in op de staat van het hoger onderwijs in Nederland. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Tijd: 19:30-21:00 uur. Inloop vanaf 19:00 uur. Voor toegang Cobbenhagengebouw: zie beneden.
Inschrijven verplicht.

U kunt zich hier inschrijven


Universiteiten zijn wezenlijke instituties, Europees van geboorte en net als vele andere instituties worden ze uitgedaagd en geraakt door de belangrijke bewegingen van onze tijd. Wat is er nodig om de wezenlijke waarden en ‘capabilities’ van de universiteit te bewaken? 

Willem Witteveen was ten diepste verbonden met de universiteit als wezenlijke idee. In deze lezing te zijner ere reflecteert de huidige Rector Magnificus en voorzitter van het college van Bestuur en voormalig collega van Willem Witteveen op welke de bewegingen zijn, en welke de bakens.

Universiteiten als zeehavens

Witteveen was een expert in metaforen. Daarom: universiteiten zijn als zeehavens, een complexe set van actoren en belangstellenden en dynamisch verbonden met vele (soorten van) omgevingen. Wat staat ons als universiteit te doen? Waarop moeten we letten? Waarover moeten we ons zorgen maken? Wat vraagt om waakzaamheid? Waar liggen kansen?

Een vooruitblik

Wim van de Donk is nog druk bezig met de voorbereidingen voor deze lezing, maar geeft in dit interview vast een voorproefje. 

Prof. dr. Wim van de Donk

Wim van de Donk (1962) is sinds 1 oktober 2020 rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Sinds 1 juni 2021 is hij voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Van oktober 2009 tot oktober 2020 was hij Commissaris van de Koning(in) in Noord-Brabant. Daarvoor was hij vanaf 2004 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tevens was hij hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan Tilburg University.

Prof. dr. Wim van de Donk

Coreferent is Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. Gespreksleider is Maurice Adams, hoogleraar Encyclopedie van het recht, Tilburg University.

Willem Witteveenlezing

De Willem Witteveenlezing is gewijd aan prof. Willem Witteveen van Tilburg Law School. Samen met zijn vrouw en dochter kwam hij in de zomer van 2014 om bij de aanslag op de MH17. Tilburg University herdenkt zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, blijvend door de Willem Witteveenlezing jaarlijks te organiseren. Lees meer over de Willem Witteveenlezing.

De Willem Witteveenlezing wordt georganiseerd door Tilburg Law School i.s.m. Studium Generale (Tilburg University). Deze lezing maakt tevens deel uit van de activiteiten ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Tilburg Law School.

Toegang Cobbenhagengebouw

Na 19:00 uur is het Cobbenhagengebouw alleen te betreden via de hoofdentree aan de zijde van de Hogeschoollaan (ter hoogte van de vijver).
Voor mindervaliden & rolstoelgebruikers is er een alternatieve ingang via de parkeerplaats en een zij-ingang van de glazen gang. 

De ingang via het Koopmansgebouw is na 19:00 uur gesloten.

Cobbenhagengebouw ingang 19.00u

Meer informatie

Contact: Has Klerx (Studium Generale)

Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.