Students walking in the Koopmans building

Willem Witteveenlezing 2023

Datum: Tijd: 19:00 Locatie: Aula

‘Bakens en beweging. Over universiteiten’ luidt de titel van de Willem Witteveenlezing 2023. Prof. dr. Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University, gaat in op de staat van het hoger onderwijs in Nederland. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Tijd: 19:30-21:00 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.
Inschrijven verplicht.

U kunt zich hier inschrijven


Meer informatie over het thema van deze lezing volgt later.

Willem Witteveenlezing

De Willem Witteveenlezing is gewijd aan prof. Willem Witteveen van Tilburg Law School. Samen met zijn vrouw en dochter kwam hij in de zomer van 2014 om bij de aanslag op de MH17. Tilburg University herdenkt zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, blijvend door de Willem Witteveenlezing jaarlijks te organiseren. Lees meer over de Willem Witteveenlezing.

De Willem Witteveenlezing wordt georganiseerd door Tilburg Law School i.s.m. Studium Generale (Tilburg University).

Meer informatie

Contact: Has Klerx (Studium Generale)

Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.