Linnet Taylor

Philip Eijlander Diversity laureaten

Mariek Vanden Abeele

Mariek Vanden Abeele is universitair hoofddocent aan de School of Humanities and Digital Sciences. Ze combineert mediapsychologische en media-sociologische perspectieven om de sociale implicaties van mobiele media beter te begrijpen. Vanwege haar multidisciplinaire achtergrond heeft Abeele een aanstelling bij zowel het departement Cognitie en Communicatie als bij het departement Cultuurwetenschappen, waar ze onderzoekt hoe connectiviteit continue invloed heeft op de samenleving en op ons dagelijks leven.

Federica Angeli

De onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van Federica Angeli richten zich op de rol van inclusieve en hybride organisaties in het verlichten van armoede en in het overbruggen van ongelijkheid op het gebied van gezondheid. Omdat innovatieve businessmodellen - zoals sociaal ondernemerschap, base-of-the-pyramide-projecten en publiek-private samenwerkingen en netwerken - cruciaal zijn bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken, wil zij de kennis over deze dynamiek verder ontwikkelen.

Yvonne Brehmer

Yvonne Brehmer is hoogleraar Successful Aging aan het departement Ontwikkelingspsychologie. Haar onderzoek richt zich op de modificeerbaarheid en plasticiteit van cognitieve ontwikkeling en veroudering; geheugentraining tijdens het leven; en het vinden van gedrags- en neurale hersencorrelaties van interindividuele verschillen in het functioneren van het geheugen. Daarbij onderzoekt Brehmer hoe deze interindividuele verschillen in het functioneren van het geheugen, in sociale participatie en in welzijn gerelateerd zijn aan succesvol ouder worden.

Angélique Cramer

Angelique Cramer is één van de grondleggers van de netwerkbenadering van gezondheid en welbevinden, met een focus op psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld depressie). Ze werkt - gefinancierd door zowel een NWO Veni als een KWF beurs - aan netwerktheorie, -methodologie, alsmede de implementatie van netwerkmodellen in de (klinische) praktijk. Daarnaast is Angélique Cramer directeur van het Tilburg Experience Sampling Center. Zij was fellow aan het NIAS instituut en is lid van de Jonge Akademie.

Monique van Dijk-Groeneboer

Als hoogleraar Religieuze Educatie verbindt Monique van Dijk-Groeneboer theologie, waarden en onderwijs. Ze onderzoekt waarden van jongeren en ontwikkelt evidence-based werkvormen voor religieuze educatie in het voortgezet onderwijs. Ze is PEDP-laureaat aan het departement Practical Theology and Religious Studies van de Tilburg School of Catholic Theology.

Leena Grover

Leena Grover is universitair hoofddocent Internationaal Recht. Haar onderzoek ligt op het snijvlak van recht en vrede. In haar werk gebruikt ze verschillende onderzoeksmethoden om wetten te doorgronden die erop gericht zijn conflicten te verminderen of erop te reageren m.b.v. analyses van de integriteit, de werking, het potentieel, en de beperkingen ervan. Meer dan een decennium ervaring in de rechtspraktijk draagt bij aan haar academisch werk.

Eleni Kosta

Als hoogleraar Technology, Law and Human Rights onderzoekt Eleni Kosta de uitwerking van technische ontwikkelingen op mensenrechten. Ze is geïnteresseerd in privacy en databeveiliging, en een expert in digitale communicatie en nieuwe technologie.

Nynke van der Laan

Nynke van der Laan is universitair hoofddocent Digital Health Communication. Zij onderzoekt de neurale en aandachts-mechanismen die ten grondslag liggen aan de gedragseffecten van verschillende media (verpakkingen, banners, advertenties, virtual reality). Haar huidige onderzoekslijnen richten zich op hoe overtuigende communicatie, in combinatie met nieuwe media, gezondheidsgedrag kan veranderen.

Anne Lafarre

Anne Lafarre is universitair docent bij het departement Business Law. Door haar multidisciplinaire achtergrond is ze bij uitstek in staat recht en economie te verbinden in haar onderzoek. Lafarre’s werk ligt voornamelijk op het gebied van corporate governance, met een bijzondere focus op het stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Carla De Pietro

Carla De Pietro is werkzaam als universitair docent aan het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT), waar ze zich richt op Internationaal en Europees belastingrecht. Ze is tevens academisch directeur van de master International Business Taxation. Haar onderzoek is gericht op de relatie tussen de internationale en de Europese rechtsorde, zowel in het kader van anti-misbruik initiatieven als fiscale staatssteun en de rol van nationale rechters.

Wendy Powell

Toepassingen van virtuele en augmented reality voor de gezondheidszorg, training en onderwijs, en de invloed van immersieve systemen op perceptie en gedrag zijn de onderzoeksgebieden van Wendy Powell, universitair hoofddocent aan het departement Cognitive Science and Artificial Intelligence. Ze heeft een passie voor het doorgronden van opkomende technologieën en de manieren waarop we ermee omgaan.

Juliëtte Schaafsma

Diversiteit en inclusie zijn centrale thema’s in het onderzoek en onderwijs van Juliëtte Schaafsma, hoogleraar Cultures in Interaction. Als sociaalwetenschappelijk onderzoeker, liggen haar interesses in culturele diversiteit en interetnische relaties, processen rondom sociale in- en exclusie, en vijandigheid en verzoening binnen groepen.

Maureen Sie

Maureen Sie is hoogleraar Philosophy of Moral Agency. Haar thematisch georiënteerde expertise richt zich op de kennis van en zelfkennis tijdens moreel handelen. Ze bestudeert hoe gedrag wordt beïnvloed door culturele normen, de directe omgeving, de technologie waarmee we ons omringen, en door onze fysiek en biologisch bepaalde reacties op de ander en de omgeving.

Jenny Slatman

Jenny Slatmans leerstoel aan Tilburg University is de eerste op het gebied van Medical Humanities in Nederland. Haar ambitie is deze discipline te ontwikkelen en om studenten te trainen en te begeleiden om kritische beoordelaars te worden van het huidige gezondheidssysteem, zowel als onderzoeker als professional binnen de gezondheidszorg.

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova’s onderzoek ligt in het beoordelings- en besluitvormingsdomein. Welke factoren zorgen ervoor dat mensen informatie anders gaan verwerken? Ze is PEDP-laureaat bij het departement Marketing van TiSEM.

Caroline Vander Stichele

Caroline Vander Stichele is hoogleraar op het gebied van Bijbelse Studies aan de Tilburg School of Catholic Theology. Haar onderzoek en publicaties richten zich op de impact van de Bijbel in de Westerse cultuur. Ze is vooral geïnteresseerd in het samenspel tussen visuele artefacten (in de kunst en de moderne media) en gendervraagstukken.

Linnet Taylor

Linnet Taylor is universitair hoofddocent Data Ethics, Law and Policy aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), waar ze met een ERC-beurs het Datajustice project leidt. Haar onderzoekt focust op het gebruik van nieuwe soorten digitale data voor ontwikkelingsvraagstukken, stadsplanning en mobiliteit. Ze was Marie Curie onderzoeker bij de Governance and Inclusive Development group aan de UvA; onderzoeker aan het Oxford Internet Institute, en haalde haar PhD in International Development aan de Universiteit van Sussex.

Wendy van der Valk

Wendy van der Valk is universitair hoofddocent Inkoop & Supply Chain Management bij TiSEM. Haar onderzoek richt zich op effectieve governance van interorganisatorische relaties in supply chain. Haar focus ligt op de functies van contracten en hun interactie met relationele bestuursmechanismen. Ze is vooral geïnteresseerd in hoe complexe, bedrijfskritische diensten worden gecontracteerd en beheerd binnen uitwisselingsrelaties, en met welke effecten.