Ton Wilthagen

Stadshoogleraar Tilburg University

Met de komst van de eerste stadshoogleraar van Nederland zijn de gemeente Tilburg en Tilburg University een unieke samenwerking rijker. De stadshoogleraar geeft een impuls aan de strategische samenwerkingsrelatie tussen de universiteit en de gemeente.

Arbeidsmarktexpert en Hoogleraar Ton Wilthagen is de eerste in Nederland die de positie van stadshoogleraar bekleedt. In zijn nieuwe rol is hij algemene linking pin tussen de gemeente en Tilburg University. Daarnaast gaat hij vanuit Tilburg University en de gemeente – en met andere partners - op zoek naar innovatieve oplossingen voor  uitdagingen die spelen op de arbeidsmarkt binnen Tilburg (en de regio).  

Samenwerken

De rol van stadshoogleraar staat beschreven in het  coalitieakkoord Tilburg 2022-2026: Meer voor elkaar. Vanuit praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten voorziet de hoogleraar het Tilburgse College van Burgemeesters en Wethouders van wetenschappelijke inzichten en adviezen over problemen op de arbeidsmarkt. 

Eerdere initiatieven

Het stadshoogleraarschap is een volgende stap in een reeds jarenlange vruchtbare samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt van de gemeente en Tilburg University. Zo is in de afgelopen jaren onder andere gezamenlijk de Startersbeurs, de Reshoring Connection en de Jeugdwerkloosheids vrije regio ontwikkeld en geïmplementeerd. Ton Wilthagen focust zich op het thema Inclusieve Arbeidsmarkt.  

Programma Brede Welvaart 

De interdisciplinaire onderzoeksthema’s waar de universiteit zich extra op gaat inzetten de komende jaren zijn de duurzaamheidstransitie, ongelijkheid en welzijn & gezondheid. Om dit te realiseren zijn er vier Universitaire Academische Werkplaatsen opgezet. Waarbij brede welvaart het hoofdthema is. Kenmerkend voor de academische werkplaatsen is dat er meerjarig, interdisciplinair en vanuit een gezamenlijke ambitie met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen in co-creatie wordt samengewerkt. De stadshoogleraar draagt bij aan de verbinding tussen universiteit en stad met als doel de brede welvaart te versterken en valt daarom onder de het Programma Brede Welvaart.

Meer weten over de stadshoogleraar?